Ján 1:25

Ján 1:25 SEB

Opýtali sa ho: „Prečo teda krstíš, keď nie si Mesiáš ani Eliáš, ani prorok?“
SEB: Slovenský ekumenický preklad
Zdieľať