Logo YouVersion
Ikona Hľadať

Genezis 1

1
Stvorenie sveta
1Na počiatku stvoril Boh nebo a zem.#Ž 96,5; Iz 40,21; Jer 10,12; Jn 1,1-3; Kol 1,16; Heb 1,10; Zj 4,11 2Zem bola pustá a prázdna, tma bola nad prahlbinou a Boží duch sa vznášal nad vodami.#Iz 45,18; Jer 4,23
3Boh povedal: „Nech je svetlo!“ A bolo svetlo.#Ž 33,6; 147,15; Jn 8,12; 2Kor 4,6; 1Jn 1,5; Sir 42,15 4Boh videl, že svetlo je dobré, a oddelil svetlo od tmy.#Koh 2,13; 2Kor 6,14 5Boh nazval svetlo dňom a tmu nazval nocou. Bol večer, bolo ráno, prvý deň.#Jer 33,20; 2Pt 3,8
6Boh povedal: „Nech je obloha uprostred vôd a nech oddeľuje vody od vôd!“#Ž 104,2; Sir 43,1 7Boh utvoril oblohu a oddelil vody pod oblohou od vôd nad oblohou. Tak sa aj stalo.#Ž 148,4 8Boh nazval oblohu nebom. Bol večer a bolo ráno, druhý deň.#Jób 9,8; Jer 10,12
9Boh povedal: „Nech sa vody, ktoré sú pod nebom, nahromadia na jedno miesto a nech sa ukáže pevnina!“ Tak sa aj stalo.#Jób 38,8-11; Ž 33,7; 95,5; 104,7-9; Prís 8,29; Sir 43,15; 2Pt 3,5 10Boh nazval pevninu zemou a nahromadené vody nazval morom. Boh videl, že je to dobré.#Ž 90,2 11Boh povedal: „Nech zem vydá sviežu zeleň, semenné rastliny a ovocné stromy, ktoré rodia na zemi ovocie so semenom svojho druhu!“ Tak sa aj stalo.#Ž 104,14; 1Kor 15,38; Heb 6,7 12Zem vydala sviežu zeleň, semenné rastliny svojho druhu a ovocné stromy so semenom svojho druhu. Boh videl, že je to dobré.#Iz 61,11 13Bol večer a bolo ráno, tretí deň.
14Boh povedal: „Nech sú svetlá na nebeskej oblohe, aby oddeľovali deň od noci a označovali obdobia, dni a roky!#Gn 8,22; Ž 74,16; 136,7; Jer 31,35; Sir 43,6-7; Bar 3,33-35; 6,59 15Nech svietia na nebeskej oblohe a osvetľujú zem!“ Tak sa aj stalo.#Ž 19,6 16Boh utvoril dve veľké svetlá: väčšie, aby vládlo dňu, a menšie, aby vládlo noci; urobil aj hviezdy.#Jób 31,26-27; Sir 42,16; 43,6-9; Jk 1,17 17Boh ich umiestnil na nebeskej oblohe, aby svietili na zem, 18aby vládli vo dne i v noci a oddeľovali svetlo od tmy. Boh videl, že je to dobré.#Jer 33,20-25 19Bol večer a bolo ráno, štvrtý deň.
20Boh povedal: „Nech sa hmýria vody živými tvormi a vtáky nech lietajú nad zemou pod nebeskou oblohou!“#Jób 12,7-9; Ž 146,6; Sir 16,26; Sk 17,25 21Boh stvoril veľké morské zvieratá a všetky živé tvory, ktorými sa hmýria vody, a všetky druhy okrídlených vtákov. Boh videl, že je to dobré.#Ž 74,13; 104,25; Iz 27,1; Ez 32,2; Dan 3,79 gr. 22Boh ich požehnal a povedal: „Ploďte sa a množte sa a naplňte vodu v moriach; vtáctvo nech sa množí na zemi!“#Prís 10,22 23Bol večer a bolo ráno, piaty deň.
24Boh povedal: „Nech vydá zem rôzne druhy živých tvorov: dobytok, plazy a divú zver!“ Tak sa aj stalo.#Jer 27,5 25Boh utvoril rôzne druhy divej zveri, dobytka a plazov. Boh videl, že je to dobré.#Gn 7,21-22
26Boh povedal: „Utvorme človeka na svoj obraz, na svoju podobu. Nech ľudia vládnu nad morskými rybami, nebeským vtáctvom, dobytkom, nad celou zemou a nad všetkými plazmi, čo sa hýbu po zemi!“#Gn 5,1; Ž 100,3; Múd 2,23; 10,2; Sir 17,3-4; Kol 1,15; Jk 3,9
27Boh stvoril človeka na svoj obraz;
na Boží obraz ho stvoril.
Stvoril ich ako muža a ženu.#Gn 2,7; Ž 119,73; Mt 19,4; Ga 3,28
28Boh ich požehnal a povedal im: „Ploďte sa a množte sa, naplňte zem a podmaňte si ju! Panujte nad morskými rybami, nad nebeským vtáctvom a nad všetkou zverou, čo sa pohybuje na zemi!“#Ž 113,9; Múd 9,2; 10,2; Sir 17,2-4; Sk 17,26 29Potom Boh povedal: „Dal som vám všetky semenné rastliny na zemi a všetky stromy, prinášajúce ovocie, v ktorom je semeno, aby vám boli pokrmom.#Ž 145,15; Oz 2,8 30No všetkým suchozemským živočíchom, všetkému nebeskému vtáctvu a všetkému živému tvorstvu, čo sa pohybuje po zemi, dávam za potravu všetky zelené byliny.“ Tak sa aj stalo.#Jób 38,41; Ž 111,5; 145,15 31Boh videl, že všetko, čo utvoril, bolo veľmi dobré. Bol večer a bolo ráno, šiesty deň.#Ž 104,24; Prís 3,19; Múd 11,24; Sir 16,29; 39,21.33; 1Tim 4,4

Aktuálne označené:

Genezis 1: SEB

Zvýraznenie

Zdieľať

Kopírovať

None

Chceš mať svoje zvýraznenia uložené vo všetkých zariadeniach? Zaregistruj sa alebo sa prihlás

YouVersion používa súbory cookies na prispôsobenie tvojho zážitku. Používaním našej webovej stránky súhlasíš s používaním cookies tak, ako je popísané v našich Zásadách ochrany osobných údajov