Genezis 1:3

Genezis 1:3 SEB

Boh povedal: „Nech je svetlo!“ A bolo svetlo.
SEB: Slovenský ekumenický preklad
Zdieľať