Genezis 1:28

Genezis 1:28 SEB

Boh ich požehnal a povedal im: „Ploďte sa a množte sa, naplňte zem a podmaňte si ju! Panujte nad morskými rybami, nad nebeským vtáctvom a nad všetkou zverou, čo sa pohybuje na zemi!“
SEB: Slovenský ekumenický preklad
Zdieľať

Bezplatné plány čítania a zamyslenia súvisiace s Genezis 1:28