Rimanom 1:26-27

Rimanom 1:26-27 SEBDT

Preto ich Boh vydal napospas hanebným vášňam. Lebo ich ženy zamenili prirodzený styk za protiprirodzený. Podobne aj muži zanechali prirodzený styk so ženou a rozpálili sa rozkošníckou vášňou jeden voči druhému; muži s mužmi páchali hanebnosti a sami na sebe si odniesli zaslúženú odplatu za svoje poblúdenie.
SEBDT: Slovenský ekumenický preklad s DT knihami
Zdieľať

Bezplatné plány čítania a zamyslenia súvisiace s Rimanom 1:26-27