Žalmy 91:1-2

Žalmy 91:1-2 SEBDT

Kto býva v úkryte Najvyššieho, odpočíva v tôni Všemohúceho, nech povie Hospodinovi: „Moje útočisko a moja pevnosť je môj Boh, v ktorého dúfam.“
SEBDT: Slovenský ekumenický preklad s DT knihami
Zdieľať

Žalmy 91:1-2

Zdieľať

Bezplatné plány čítania a zamyslenia súvisiace s Žalmy 91:1-2