Druhá kroník 7:13-14

Druhá kroník 7:13-14 SEBDT

Keď uzavriem nebesia, takže nebude dažďa, keď prikážem kobylkám spustošiť zem, keď pošlem na svoj ľud mor, a môj ľud, po mne pomenovaný, sa pokorí, bude sa ku mne utiekať a odvráti sa od svojich zlých ciest, vypočujem ho z nebies, odpustím mu hriech a jeho zem uzdravím.
SEBDT: Slovenský ekumenický preklad s DT knihami
Zdieľať

Druhá kroník 7:13-14

Zdieľať

Bezplatné plány čítania a zamyslenia súvisiace s Druhá kroník 7:13-14