Prvý Korinťanom 14:34

Prvý Korinťanom 14:34 SEBDT

ženy nech v cirkevnom zhromaždení mlčia. Nedovoľuje sa im hovoriť, ale nech sú podriadené, ako to hovorí aj Zákon.
SEBDT: Slovenský ekumenický preklad s DT knihami
Zdieľať