Máciya 5:24

Máciya 5:24 CSKDBL

ukat to bujuuñakabu booli hákil husilaahu, min ujow jijand jíjamoolul li atuyi. Banumuu, li ílaañul ubil usen bujuuñakabu Ateemit.
CSKDBL: Hulimahu hata Ateemit
Поделиться

Бесплатные планы чтения и наставления относятся к Máciya 5:24