YouVersion
Pictograma căutare

Informații despre Plan

Noel: Crăciunul este pentru toată lumeaMostră

Noel: Christmas Is For Everyone

Ziua 1 din 12

Ce Nume minunat este Acesta


De Danny Saavedra


„La început era Cuvântul, și Cuvântul era cu Dumnezeu, și Cuvântul era Dumnezeu. Toate lucrurile au fost făcute prin El; și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El.”— Ioan 1:1‭-‬3Care este primul lucru pe care îl afli când faci cunoștință cu o persoană? Numele ei. De ce? Datorită faptului că numele ne ajută să ne amintim oamenii, să îi identificăm, să știm cui ne adresăm sau la cine facem referire.În trecut, numele aveau o semnificație deosebită. În prezent, părinții aleg însă numele copiilor în funcție de cât de drăguț, cool, sau popular este acesta, rareori căutând originea și etimologia lui sau semnificația culturală și tradițională. În vremurile străvechi, numele erau date cu un anumit motiv. Isaac („cel ce râde”) a fost numit astfel datorită râsului părinților săi Avraam și Sara în momentul înștiințării de către Dumnezeu a faptului că vor avea un fiu în ciuda vârstei lor înaintate. Iacov („cel ce ține de călcâi”) a primit acest nume deoarece a fost născut „ținându-se cu mâna de căcâiul lui Esau” (Geneza 25:26).Numele din Biblie erau cu adevărat semnificative deoarece adesea ele ne transmiteau ceva cu privire la o anumită persoană. Acest lucru este adevărat mai ales când vine vorba de Dumnezeu ale cărui nume au cea mai profundă semnificație. Începând cu El Shaddai și încheind cu Jehovah-Raah, fiecare nume al lui Dumnezeu ne descoperă câte ceva din caracterul Său. Iar unul dintre cele mai interesante și unice nume ale Sale trebuie să fie cel atribuit în Ioan 1:1: „La început era Cuvântul . . .”Termenul grecesc întâlnit aici este logos. Conceptul de logos este unul puternic, complex și minunat. Cea mai simplă modalitatea de a explica filosofia greacă din spatele acestui nume este că acest logos înseamnă de fapt motivul sau raționamentul neexprimat din spatele unui anumit lucru. Termenul descrie o colecție de lucruri puse laolaltă la nivel mental și exprimate prin cuvinte. Se consideră a fi motivul universal inerent al tuturor lucrurilor; legea care susține întreaga existență.În cultura ebraică acest termen se referă la forța dinamică a voii lui Dumnezeu. Ei folosesc adesea termenul de memra — cuvânt derivat din aramaicul cuvântului „a vorbi” – folosit pentru a descrie activitatea creatoare și voia lui Dumnezeu.Această înțelegere a conceptului, precum și terminologia utilizată în Ioan 1:1 ne conduce la actul creației descris în capitolul întâi al cărții Geneza. Acolo putem observa cum Dumnezeu vorbește și totul din univers ia naștere. Evrei 11:3 explică mai târziu acest lucru „Lumea a fost făcută prin Cuvântul lui Dumnezeu, așa că tot ce se vede n-a fost făcut din lucruri care se văd.”Așadar, în Ioan 1:1, când spune „La început era Cuvântul, și Cuvântul era cu Dumnezeu, și Cuvântul era Dumnezeu”, apostolul face referire la Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, ca fiind întruparea adevărată a Cuvântului lui Dumnezeu. El este Dumnezeu întrupat, chipul (eikón: expresia, reflecția și reprezentarea supremă; imaginea în oglindă) a Dumnezeului nevăzut (Coloseni 1:15); Cel ce rostind, la începutul lumii, voia Domnului a adus totul în ființă (Geneza 1:1-2; Psalmul 33:9; Evrei 11:3). El reprezintă caracterul, inima, voia, mintea lui Dumnezeu Tatăl descoperită lumii. El este, precum grecii credeau, motivul inerent al tuturor lucrurilor (Ioan 1:3); legea care susține toată existența (Coloseni 1:15-17).Și ce să vezi? Ioan 1:14 spune că acest Cuvânt, care ține tot universul laolaltă și prin care toată creația a luat naștere, „S-a făcut trup și a locuit printre noi”. Acesta este motivul din spatele sărbătoririi Crăciunului! Dumnezeu S-a făcut om! Ne-a iubit atât de mult încât a părăsit cerul pentru a ne deschide calea spre cer și a ne petrece veșnicia alături de El! Din acest motiv vedem în Matei 1:23 îngerul ce îi declară lui Iosif că „Îi vor pune numele Emanuel” (care, tradus, însemnă „Dumnezeu este cu noi”). Fiul lui Dumnezeu a fost trimis pentru a descoperi gândurile și inima Tatălui — Cuvântul Său — lumii... și să ne mântuiască. Din acest motiv îngerul îi dă instrucțiuni clare lui Iosif să-L numească Isus (Yeshua: Dumnezeu e mântuirea) „pentru că El va mântui pe poporul Lui de păcatele sale.” (Matei 1:21).Pregătindu-ne în următoarele zile de sărbătorirea Crăciunului, să ne amintim că Emanuel, scumpul nostru Isus, Cuvântul cel veșnic, Regele și Mântuitorul nostru, a venit pe Pământ ca noi să-L cunoaștem pe Dumnezeu într-un mod mai profund și intim, experimentând prezența Sa, pentru a putea fi mântuiți. El a venit pentru a ne oferi nouă fără plată „dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu” (Ioan 1:12). Mâine vom afla de ce a fost nevoie ca Dumnezeu să vină . . .


Zi 2

Despre acest plan

Noel: Christmas Is For Everyone

În următoarele 12 zile, vom face o călătorie prin istorioara Crăciunului și vom descoperi nu doar motivul pentru care aceasta este cea mai minunată povestioară spusă vreodată, ci și cum Crăciunul este într-adevăr pentru ...

More

Mulțumim Calvary Chapel Ft. Lauderdale pentru furnizarea acestui plan. Pentru mai multe informații, te rugăm să vizitezi: http://CalvaryFTL.org

YouVersion folosește cookie-uri pentru a îți personaliza experiența. Prin utilizarea site-ului nostru web, accepți utilizarea cookie-urilor așa cum este descris în Politica noastră de confidențialitate