Filipeni 3
VDC

Filipeni 3

3
1Încolo, fraţii mei, bucuraţi-vă#2 Cor. 13:11. Cap. 4:4. 1 Tes. 5:16. în Domnul. Mie nu-mi este greu să vă scriu mereu aceleași lucruri, iar vouă vă este de folos. 2Păziţi-vă#Is. 56:10. Gal. 5:15. de câinii aceia; păziţi-vă de lucrătorii#2 Cor. 11:13. aceia răi; păziţi-vă#Rom. 2:28. Gal. 5:2. de scrijeliţii aceia! 3Căci cei tăiaţi împrejur#Deut. 10:16; 30:6. Ier. 4:4. Rom. 2:29; 4:11,12. Col. 2:11. suntem noi, care#Ioan 4:23,24. Rom. 7:6. slujim lui Dumnezeu prin Duhul lui Dumnezeu, care ne#Gal. 6:14. lăudăm în Hristos Isus și care nu ne punem încrederea în lucrurile pământești. 4Măcar că eu#2 Cor. 11:18,21. aș avea pricină de încredere chiar în lucrurile pământești. Dacă altul crede că se poate încrede în lucrurile pământești, eu și mai mult; 5eu, care sunt tăiat împrejur#Gen. 17:12. a opta zi, din#2 Cor. 11:22. neamul lui Israel, din#Rom. 11:1. seminţia lui Beniamin, evreu#2 Cor. 11:22. din evrei; în ceea ce privește Legea, fariseu#Fapte 23:6; 26:4,5.; 6în ceea ce privește#Fapte 22:3. Gal. 1:13,14. râvna, prigonitor#Fapte 8:3; 9:1. al Bisericii; cu privire la neprihănirea#Rom. 10:5. pe care o dă Legea, fără#Luca 1:6. prihană. 7Dar lucrurile#Mat. 13:44. care pentru mine erau câștiguri le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos. 8Ba încă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere, faţă de preţul nespus de mare al#Is. 53:11. Ier. 9:23,24. Ioan 17:3. 1 Cor. 2:2. Col. 2:2. cunoașterii lui Hristos Isus, Domnul meu. Pentru El am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi, ca să câștig pe Hristos 9și să fiu găsit în El, nu având o neprihănire a mea#Rom. 10:3,5., pe care mi-o dă Legea, ci aceea#Rom. 1:17; 3:21,22; 9:30; 10:3,6. Gal. 2:16. care se capătă prin credinţa în Hristos, neprihănirea pe care o dă Dumnezeu prin credinţă. 10Și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia#Rom. 6:3-5; 8:17. 2 Cor. 4:10,11. 2 Tim. 2:11,12. 1 Pet. 4:13. suferinţelor Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui; 11ca să ajung#Fapte 26:7. cu orice chip, dacă voi putea, la învierea din morţi. 12Nu că am și câștigat premiul sau că am și ajuns#1 Tim. 6:12. desăvârșit#Evr. 12:23., dar alerg înainte, căutând să-l apuc, întrucât și eu am fost apucat de Hristos Isus. 13Fraţilor, eu nu cred că l-am apucat încă, dar fac un singur lucru: uitând#Ps. 45:10. Luca 9:62. 2 Cor. 5:16. ce este în urma mea și aruncându-mă#1 Cor. 9:24,26. Evr. 6:1. spre ce este înainte, 14alerg#2 Tim. 4:7,8. Evr. 12:1. spre ţintă, pentru premiul chemării#Evr. 3:1. cerești a lui Dumnezeu, în Hristos Isus. 15Gândul acesta dar să ne însufleţească pe toţi care suntem desăvârșiţi#1 Cor. 2:6; 14:20.; și dacă în vreo privinţă sunteţi de altă părere#Gal. 5:10., Dumnezeu vă va lumina și în această privinţă. 16Dar în lucrurile#Rom. 12:16; 15:5. în care am ajuns de aceeași#Gal. 6:16. părere, să umblăm la fel#Cap. 2:2.. 17Urmaţi-mă pe mine#1 Cor. 4:16; 11:1. Cap. 4:9. 1 Tes. 1:6., fraţilor, și uitaţi-vă bine la cei ce se poartă după pilda pe care o aveţi#1 Pet. 5:3. în noi. 18Căci v-am spus de multe ori și vă mai spun și acum, plângând: sunt mulţi care se poartă ca vrăjmași#Gal. 1:7; 2:21; 6:12. Cap. 1:15,16. ai crucii lui Hristos. 19Sfârșitul lor#2 Cor. 11:15. 2 Pet. 2:1. va fi pierzarea. Dumnezeul lor#Rom. 16:18. 1 Tim. 6:5. Tit 1:11. este pântecele și#Osea 4:7. 2 Cor. 11:12. Gal. 6:13. slava lor este în rușinea lor și se gândesc#Rom. 8:5. la lucrurile de pe pământ. 20Dar cetăţenia#Efes. 2:6,19. Col. 3:1,3. noastră este în ceruri, de#Fapte 1:11. unde și așteptăm#1 Cor. 3:7. 1 Tes. 1:10. Tit 2:13. ca Mântuitor pe Domnul Isus Hristos. 21El#1 Cor. 15:43,48,49. Col. 3:4. 1 Ioan 3:2. va schimba trupul stării noastre smerite și-l va face asemenea trupului slavei Sale, prin lucrarea puterii#Efes. 1:19. pe care o are de a-Și#1 Cor. 15:26,27. supune toate lucrurile.

© Drepturi de autor British and Foreign Bible Society (BFBS) și Societatea Biblică Interconfesională din România (SBIR) 1924, 2016
© copyright British and Foreign Bible Society and the Interconfessional Bible Society of Romania 1924, 2016

Află mai multe despre Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924, Dumitru Cornilescu