Filipeni 2
VDC

Filipeni 2

2
1Deci, dacă este vreo îndemnare în Hristos, dacă este vreo mângâiere în dragoste, dacă este vreo legătură#2 Cor. 13:14. a Duhului, dacă este vreo milostivire și vreo îndurare#Col. 3:12., 2faceţi-mi#Ioan 3:29. bucuria deplină și aveţi o simţire, o dragoste, un suflet și un gând#Rom. 12:16; 15:5. 1 Cor. 1:10. 2 Cor. 13:11. Cap. 1:27; 3:16; 4:2. 1 Pet. 3:8.. 3Nu faceţi nimic#Gal. 5:26. Cap. 1:15,16. Iac. 3:14. din duh de ceartă sau din slavă deșartă; ci, în smerenie#Rom. 12:10. Efes. 5:21. 1 Pet. 5:5., fiecare să privească pe altul mai presus de el însuși. 4Fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci#1 Cor. 10:24,33; 13:5. și la foloasele altora. 5#Mat. 11:29. Ioan 13:15. 1 Pet. 2:21. 1 Ioan 2:6. aveţi în voi gândul acesta, care era și în Hristos Isus: 6El, măcar că#Ioan 1:1,2; 17:5. 2 Cor. 4:4. Col. 1:15. Evr. 1:3. avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a#Ioan 5:18; 10:33. crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, 7ci#Ps. 22:6. Is. 53:3. Dan. 9:26. Marcu 9:12. Rom. 15:3. S-a dezbrăcat pe Sine Însuși și a luat un chip de rob#Is. 42:1; 49:3,6; 52:13; 53:11. Ezec. 34:23,24. Zah. 3:8. Mat. 20:28. Luca 22:27., făcându-Se#Ioan 1:14. Rom. 1:3; 8:3. Gal. 4:4. Evr. 2:14,17. asemenea oamenilor. 8La înfăţișare a fost găsit ca un om, S-a smerit și S-a făcut#Mat. 26:29,42. Ioan 10:18. Evr. 5:8; 12:2. ascultător până la moarte, și încă moarte de cruce. 9De aceea și Dumnezeu L-a#Ioan 17:1,2,5. Fapte 2:33. Evr. 2:9. înălţat nespus de mult și I-a#Efes. 1:20,21. Evr. 1:4. dat Numele care este mai presus de orice nume; 10pentru ca#Is. 45:23. Mat. 28:18. Rom. 14:11. Apoc. 5:13., în Numele lui Isus, să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ 11și orice#Ioan 13:13. Fapte 2:36. Rom. 14:9. 1 Cor. 8:6; 12:8. limbă să mărturisească, spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Isus Hristos este Domnul. 12Astfel dar, preaiubiţilor, după cum#Cap. 1:5. totdeauna aţi fost ascultători, duceţi până la capăt mântuirea voastră, cu frică#Efes. 6:5. și cutremur, nu numai când sunt eu de faţă, ci cu mult mai mult acum, în lipsa mea. 13Căci Dumnezeu#2 Cor. 3:5. Evr. 13:21. este Acela care lucrează în voi și vă dă, după plăcerea Lui, și voinţa, și înfăptuirea. 14Faceţi toate lucrurile fără#1 Cor. 10:10. 1 Pet. 4:9. cârtiri și fără șovăieli#Rom. 14:1., 15ca să fiţi fără prihană și curaţi, copii#Mat. 5:45. Efes. 5:1. ai lui Dumnezeu, fără vină, în#1 Pet. 2:12. mijlocul unui#Deut. 32:5. neam ticălos și stricat, în care străluciţi#Mat. 5:14,16. Efes. 5:8. ca niște lumini în lume, 16ţinând sus Cuvântul vieţii; așa ca, în ziua lui Hristos, să mă pot lăuda#2 Cor. 1:14. 1 Tes. 2:19. că n-am#Gal. 2:2. 1 Tes. 3:5. alergat, nici nu m-am ostenit în zadar. 17Și chiar dacă va#2 Tim. 4:6. trebui să fiu turnat ca o jertfă de băutură peste jertfa și#Rom. 15:16. slujba credinţei voastre, eu mă#2 Cor. 7:14. Col. 1:24. bucur, și mă bucur cu voi toţi. 18Tot așa și voi, bucuraţi-vă, și bucuraţi-vă împreună cu mine. 19Nădăjduiesc în Domnul Isus să vă trimit în curând pe Timotei#Rom. 16:21. 1 Tes. 3:2., ca să fiu și eu cu inimă bună când o să am știri despre voi. 20Căci n-am pe nimeni#Ps. 55:13. care să-mi împărtășească simţirile ca el și să se îngrijească într-adevăr de starea voastră. 21Ce-i drept, toţi umblă#1 Cor. 10:24,33; 13:5. 2 Tim. 4:10,16. după foloasele lor, și nu după ale lui Isus Hristos. 22Știţi râvna lui încercată; cum, ca#1 Cor. 4:17. 1 Tim. 1:2. 2 Tim. 1:2. un copil cu tatăl lui, a lucrat ca un rob împreună cu mine pentru înaintarea Evangheliei. 23Pe el dar nădăjduiesc să vi-l trimit, de îndată ce voi vedea ce întorsătură vor lua lucrurile cu privire la mine. 24Și am#Cap. 1:25. Filim. 22. încredere în Domnul că în curând voi veni și eu. 25Am socotit de trebuinţă să vă trimit pe Epafrodit#Cap. 4:18., fratele și tovarășul meu de lucru#Filim. 2. și de luptă, trimisul și slujitorul#2 Cor. 8:23. vostru pentru#2 Cor. 11:9. Cap. 4:18. nevoile mele. 26Căci#Cap. 1:8. dorea fierbinte să vă vadă pe toţi și era foarte mâhnit pentru că aflaserăţi că a fost bolnav. 27Ce-i drept, a fost bolnav și foarte aproape de moarte, dar Dumnezeu a avut milă de el. Și nu numai de el, ci și de mine, ca să n-am întristare peste întristare. 28L-am trimis dar cu atât mai în grabă, ca să-l vedeţi și să vă bucuraţi iarăși și să fiu și eu mai puţin mâhnit. 29Primiţi-l deci în Domnul, cu toată bucuria și preţuiţi#1 Cor. 16:18. 1 Tes. 5:12. 1 Tim. 5:17. pe astfel de oameni. 30Căci pentru lucrul lui Hristos a fost el aproape de moarte și și-a pus viaţa în joc, ca#1 Cor. 16:17. Cap. 4:10. să împlinească ce lipsea slujbei voastre pentru mine.

© Drepturi de autor British and Foreign Bible Society (BFBS) și Societatea Biblică Interconfesională din România (SBIR) 1924, 2016
© copyright British and Foreign Bible Society and the Interconfessional Bible Society of Romania 1924, 2016

Află mai multe despre Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924, Dumitru Cornilescu