Isaia 61
VDC

Isaia 61

61
Vestirea mântuirii
1„Duhul#Cap. 11:2. Luca 4:18. Ioan 1:32; 3:34. Domnului Dumnezeu este peste Mine, căci Domnul M-a#Ps. 45:7. uns să aduc vești bune celor nenorociţi: El M-a trimis să vindec#Ps. 147:3. Cap. 57:15. pe cei cu inima zdrobită, să vestesc robilor slobozenia#Cap. 42:7. Ier. 34:8. și prinșilor de război, izbăvirea; 2#Lev. 25:9. vestesc un an de îndurare al Domnului și o zi#Cap. 34:8; 63:4; 66:14. Mal. 4:1,3. 2 Tes. 1:7,8,9. de răzbunare a Dumnezeului nostru; să mângâi#Cap. 57:18. Mat. 5:4. pe toţi cei întristaţi; 3să dau celor întristaţi din Sion, să le#Ps. 30:11. dau o cunună împărătească, în loc de cenușă, un untdelemn de bucurie, în locul plânsului, o haină de laudă, în locul unui duh mâhnit, ca să fie numiţi terebinţi ai neprihănirii, un sad#Cap. 60:21. al Domnului, ca#Ioan 15:8. să slujească spre slava Lui.” 4Ei vor zidi iarăși#Cap. 49:8; 58:12. Ezec. 36:33-36. vechile dărâmături, vor ridica iarăși năruirile din vechime, vor înnoi cetăţi pustiite, rămase pustii din neam în neam. 5Străinii#Efes. 2:12. vor sta și vă vor paște turmele și fiii străinului vor fi plugarii și vierii voștri. 6Dar#Exod 19:6. Cap. 60:17; 66:21. 1 Pet. 2:5,9. Apoc. 1:6; 5:10. voi vă veţi numi preoţi ai Domnului și veţi fi numiţi slujitori ai Dumnezeului nostru, veţi#Cap. 60:5,11,16. mânca bogăţiile neamurilor și vă veţi făli cu fala lor. 7În#Cap. 40:2. Zah. 9:12. locul ocării voastre, veţi avea îndoită cinste; în locul rușinii, se vor veseli de partea lor, căci vor stăpâni îndoit în ţara lor și vor avea o bucurie veșnică. 8„Căci Eu#Ps. 11:7., Domnul, iubesc dreptatea, urăsc#Cap. 1:11,13. răpirea și nelegiuirea; le voi da cu credincioșie răsplata lor și#Cap. 55:3. voi încheia cu ei un legământ veșnic. 9Sămânţa lor va fi cunoscută între neamuri și urmașii lor, printre popoare; toţi cei ce-i vor vedea vor cunoaște că#Cap. 65:23. sunt o sămânţă binecuvântată de Domnul.” 10#Hab. 3:18. bucur în Domnul și sufletul meu este plin de veselie în Dumnezeul meu, căci#Ps. 132:9,16. m-a îmbrăcat cu hainele mântuirii, m-a acoperit cu mantaua izbăvirii, ca#Cap. 49:18. Apoc. 21:2. pe un mire împodobit cu o cunună împărătească și ca o mireasă împodobită cu sculele ei. 11Căci, după cum pământul face să răsară lăstarul lui și după cum o grădină face să încolţească semănăturile ei, așa va face Domnul Dumnezeu să răsară mântuirea#Ps. 72:3; 85:11. și lauda#Cap. 60:18; 62:7. în faţa tuturor neamurilor.

© Drepturi de autor British and Foreign Bible Society (BFBS) și Societatea Biblică Interconfesională din România (SBIR) 1924, 2016
© copyright British and Foreign Bible Society and the Interconfessional Bible Society of Romania 1924, 2016

Află mai multe despre Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924, Dumitru Cornilescu