Isaia 60
VDC

Isaia 60

60
Ierusalimul zidit din nou
1„Scoală-te, luminează-te#Efes. 5:14., căci lumina ta vine și slava#Mal. 4:2. Domnului răsare peste tine! 2Căci iată, întunericul acoperă pământul și negură mare, popoarele, dar peste tine răsare Domnul și slava Lui se arată peste tine. 3Neamuri#Cap. 49:6,23. Apoc. 21:24. vor umbla în lumina ta și împăraţi în strălucirea razelor tale. 4Ridică-ţi#Cap. 49:18. ochii împrejur și privește: toţi se strâng și vin#Cap. 49:20-22; 66:12. spre tine! Fiii tăi vin de departe și fiicele tale sunt purtate pe braţe. 5Când vei vedea aceste lucruri, vei tresări de bucurie și îţi va bate inima și se va lărgi, căci bogăţiile#Rom. 11:25. mării se vor întoarce spre tine și vistieriile neamurilor vor veni la tine. 6Vei fi acoperit de o mulţime de cămile, de dromaderi din Madian și Efa#Gen. 25:4.; vor veni toţi din Seba#Ps. 72:10., aducând aur#Cap. 61:6. Mat. 2:11. și tămâie, și vor vesti laudele Domnului. 7Toate turmele Chedarului#Gen. 25:13. se vor aduna la tine, berbecii din Nebaiot vor fi în slujba ta; se vor sui pe altarul Meu ca jertfă plăcută Mie și casa slavei Mele o voi face#Hag. 2:7,9. și mai slăvită. 8Cine sunt aceia care zboară ca niște nori, ca niște porumbei spre porumbarul lor? 9Căci#Ps. 72:10. Cap. 42:4; 51:5. pe Mine Mă așteaptă ostroavele, și corăbiile din Tarsis sunt în frunte, ca#Gal. 4:26. să aducă înapoi, de departe, pe copiii tăi, cu argintul#Ps. 68:30. Zah. 14:14. și aurul lor, pentru#Ier. 3:17. Numele Domnului Dumnezeului tău, pentru Numele Sfântului lui Israel, care#Cap. 55:5. te proslăvește. 10Străinii#Zah. 6:15. îţi vor zidi zidurile și împăraţii#Cap. 49:23. Apoc. 21:24. lor îţi vor sluji, căci te-am lovit în#Cap. 57:17. mânia Mea, dar, în#Cap. 54:7,8. îndurarea Mea, am milă de tine. 11Porţile tale vor#Apoc. 21:25. sta veșnic deschise, nu vor fi închise nici zi, nici noapte, ca să lase să intre la tine bogăţia neamurilor și împăraţii cu alaiul lor. 12Căci#Zah. 14:17,19. Mat. 21:44. neamul și împărăţia care nu-ţi vor sluji vor pieri și neamurile acelea vor fi în totul nimicite. 13Slava#Cap. 35:2; 41:19. Libanului va veni la tine, chiparosul, ulmul și merișorul (cimișirul), cu toţii laolaltă, ca să împodobească locul Sfântului Meu Locaș, căci Eu voi proslăvi locul#1 Cron. 28:2. Ps. 132:7. unde se odihnesc picioarele Mele. 14Fiii asupritorilor tăi vor veni plecaţi înaintea ta și toţi cei ce te dispreţuiau se#Cap. 49:23. Apoc. 3:9. vor închina la picioarele tale și te vor numi „Cetatea Domnului, Sionul#Evr. 12:22. Apoc. 14:1. Sfântului lui Israel”. 15De unde erai părăsită și urâtă și nimeni nu trecea prin tine, te voi face o podoabă veșnică, o pricină de bucurie pentru oameni din neam în neam. 16Vei suge#Cap. 49:23; 61:6; 66:11,12. laptele neamurilor, vei suge ţâţa împăraţilor și vei ști astfel că Eu#Cap. 43:3. sunt Domnul, Mântuitorul tău, Răscumpărătorul tău, Puternicul lui Iacov. 17În loc de aramă, voi aduce aur; în loc de fier, voi aduce argint; în loc de lemn, aramă și în loc de pietre, fier. Voi face ca pacea să domnească peste tine și să stăpânească dreptatea. 18Nu se va mai auzi vorbindu-se de silnicie în ţara ta, nici de pustiire și prăpăd în ţinutul tău, ci vei numi zidurile#Cap. 26:1. tale „Mântuire” și porţile tale, „Laudă”. 19Nu soarele îţi va#Apoc. 21:23; 22:5. mai sluji ca lumină ziua, nici luna nu te va mai lumina cu lumina ei, ci Domnul va fi Lumina ta pe vecie și Dumnezeul#Zah. 2:5. tău va fi slava ta. 20Soarele#Amos 8:9. tău nu va mai asfinţi și luna ta nu se va mai întuneca, căci Domnul va fi Lumina ta pe vecie și zilele suferinţei tale se vor sfârși. 21Nu vor mai fi decât oameni neprihăniţi în poporul#Cap. 52:1. Apoc. 21:27. tău: ei vor#Ps. 37:11,22. Mat. 5:5. stăpâni ţara pe vecie ca o odraslă#Cap. 61:3. Mat. 15:13. Ioan 15:2. sădită de Mine, lucrarea#Cap. 29:23; 45:11. Efes. 2:10. mâinilor Mele, ca să slujească spre slava Mea. 22Cel#Mat. 13:31,32. mai mic se va face o mie și cel mai neînsemnat, un neam puternic. Eu, Domnul, voi grăbi aceste lucruri la vremea lor.”

© Drepturi de autor British and Foreign Bible Society (BFBS) și Societatea Biblică Interconfesională din România (SBIR) 1924, 2016
© copyright British and Foreign Bible Society and the Interconfessional Bible Society of Romania 1924, 2016


Află mai multe despre Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924, Dumitru Cornilescu