Galateni 6
VDC

Galateni 6

6
1Fraţilor, chiar dacă#Rom. 14:1; 15:1. Evr. 12:13. Iac. 5:19. un om ar cădea deodată în vreo greșeală, voi, care sunteţi duhovnicești#1 Cor. 2:15; 3:1., să-l ridicaţi cu#1 Cor. 4:21. 2 Tes. 3:15. 2 Tim. 2:25. duhul blândeţii. Și ia seama la tine însuţi ca#1 Cor. 7:5; 10:12. să nu fii ispitit și tu. 2Purtaţi-vă#Rom. 15:1. Cap. 5:13. 1 Tes. 5:14. sarcinile unii altora și veţi împlini astfel legea#Ioan 13:14,15,34; 15:12. Iac. 2:8. 1 Ioan 4:21. lui Hristos. 3Dacă#Rom. 12:3. 1 Cor. 8:2. Cap. 2:6. vreunul crede că este ceva, măcar că nu este nimic#2 Cor. 3:5; 12:11., se înșală singur. 4Fiecare#1 Cor. 11:28. 2 Cor. 13:5. să-și cerceteze fapta lui, și atunci va avea cu ce să se laude numai în ceea ce-l privește pe el, și nu#Luca 18:11. cu privire la alţii; 5căci fiecare#Rom. 2:6. 1 Cor. 3:8. își va purta sarcina lui însuși. 6Cine#Rom. 15:27. 1 Cor. 9:11,14. primește învăţătura în Cuvânt să facă parte din toate bunurile lui și celui ce-l învaţă. 7Nu#1 Cor. 6:9; 15:33. vă înșelaţi: „Dumnezeu#Iov 13:9. nu Se lasă să fie batjocorit.” Ce#Luca 16:25. Rom. 2:6. 2 Cor. 9:6. seamănă omul, aceea va și secera. 8Cine#Iov 4:8. Prov. 11:18; 22:8. Osea 8:7; 10:12. Rom. 8:13. Iac. 3:18. seamănă în firea lui pământească va secera din firea pământească putrezirea, dar cine seamănă în Duhul va secera din Duhul viaţa veșnică. 9#1 Cor. 15:58. 2 Tes. 3:13. nu obosim în facerea binelui, căci, la vremea potrivită, vom secera, dacă#Mat. 24:13. Evr. 3:6,14; 10:36; 12:3,5. Apoc. 2:10. nu vom cădea de oboseală. 10Așadar#Ioan 9:4; 12:35., cât avem prilej, să#1 Tes. 5:15. 1 Tim. 6:18. Tit 3:8. facem bine la toţi, și mai ales fraţilor#Efes. 2:19. Evr. 13:16. în credinţă. 11Uitaţi-vă cu ce slove mari v-am scris, cu însăși mâna mea! 12Toţi cei ce umblă după plăcerea oamenilor vă#Cap. 2:3,14. silesc să primiţi tăierea împrejur numai#Filip. 3:18. ca să nu sufere#Cap. 5:11. ei prigonire pentru crucea lui Hristos. 13Căci nici ei, care au primit tăierea împrejur, nu păzesc Legea, ci voiesc doar ca voi să primiţi tăierea împrejur, pentru ca să se laude ei cu trupul vostru. 14În ce mă privește#Filip. 3:3,7,8., departe de mine gândul să mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului nostru Isus Hristos, prin care lumea este răstignită#Rom. 6:6. Cap. 2:20. faţă de mine și eu, faţă de lume! 15Căci în#1 Cor. 7:19. Cap. 5:6. Col. 3:11. Hristos Isus nici tăierea împrejur, nici netăierea împrejur nu sunt nimic, ci a fi o făptură#2 Cor. 5:17. nouă. 16Și#Ps. 125:5. peste toţi cei ce vor umbla după#Filip. 3:16. dreptarul acesta și peste Israelul#Rom. 2:29; 4:12; 9:6-8. Cap. 3:7,9,29. Filip. 3:3. lui Dumnezeu să fie pace și îndurare! 17De acum încolo nimeni să nu mă mai necăjească, pentru că port#2 Cor. 1:5; 4:10; 11:23. Cap. 5:11. Col. 1:24. semnele Domnului Isus pe trupul meu. 18Fraţilor, harul#2 Tim. 4:22. Filim. 25. Domnului nostru Isus Hristos să fie cu duhul vostru! Amin.

© Drepturi de autor British and Foreign Bible Society (BFBS) și Societatea Biblică Interconfesională din România (SBIR) 1924, 2016
© copyright British and Foreign Bible Society and the Interconfessional Bible Society of Romania 1924, 2016

Află mai multe despre Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924, Dumitru Cornilescu