Coloseni 4
VDC

Coloseni 4

4
1Stăpânilor, daţi#Efes. 6:9. robilor voștri ce le datoraţi și ce li se cuvine, căci știţi că și voi aveţi un Stăpân în cer. 2Stăruiţi#Luca 18:1. Rom. 12:12. Efes. 6:18. 1 Tes. 5:17,18. în rugăciune, vegheaţi în ea cu#Cap. 2:7; 3:15. mulţumiri. 3Rugaţi-vă#Efes. 6:19. 2 Tes. 3:1. totodată și pentru noi, ca Dumnezeu să ne deschidă#1 Cor. 16:9. 2 Cor. 2:12. o ușă pentru Cuvânt, ca să putem vesti taina#Mat. 13:11. 1 Cor. 4:1. Efes. 6:19. Cap. 1:26; 2:2. lui Hristos pentru#Efes. 6:20. Filip. 1:7. care, iată, mă găsesc în lanţuri: 4ca s-o fac cunoscută așa cum trebuie să vorbesc despre ea. 5Purtaţi-vă#Efes. 5:15. 1 Tes. 4:12. cu înţelepciune faţă de cei de afară; răscumpăraţi#Efes. 5:16. vremea. 6Vorbirea voastră să fie totdeauna cu har#Cap. 3:16., dreasă#Marcu 9:50. cu sare, ca să#1 Pet. 3:15. știţi cum trebuie să răspundeţi fiecăruia. 7Tot#Efes. 6:21. ce este cu privire la mine vă va spune Tihic, fratele preaiubit și slujitorul credincios, tovarășul meu de slujbă în Domnul. 8Vi l-am#Efes. 6:22. trimis înadins, ca să luaţi cunoștinţă despre starea noastră și să vă mângâie inimile. 9L-am trimis împreună cu Onisim#Filim. 10., fratele credincios și preaiubit, care este dintr-ai voștri. Ei vă vor spune tot ce se petrece pe aici. 10Aristarh#Fapte 19:29; 20:4; 27:2. Filim. 24., tovarășul meu de temniţă, vă trimite sănătate; tot așa și Marcu#Fapte 15:37. 2 Tim. 4:11., vărul lui Barnaba (cu privire la care aţi primit porunci… dacă vine la voi, să-l primiţi bine), 11și Isus, zis Iust: ei sunt din numărul celor tăiaţi împrejur, și singurii care au lucrat împreună cu mine pentru Împărăţia lui Dumnezeu, oameni care mi-au fost de mângâiere. 12Epafras#Cap. 1:7. Filim. 23., care este dintr-ai voștri, vă trimite sănătate. El, rob al lui Hristos, totdeauna se#Rom. 15:30. luptă pentru voi în rugăciunile sale, pentru ca, desăvârșiţi#Mat. 5:48. 1 Cor. 2:6; 14:20. Filip. 3:15. Evr. 5:14. și deplin încredinţaţi, să stăruiţi în voia lui Dumnezeu. 13Căci vă mărturisesc că are o mare râvnă pentru voi, pentru cei din Laodiceea și pentru cei din Ierapole. 14Luca#2 Tim. 4:11., doctorul preaiubit, și Dima#2 Tim. 4:10. Filim. 24. vă trimit sănătate. 15Spuneţi sănătate fraţilor din Laodiceea și lui Nimfa și Bisericii#Rom. 16:5. 1 Cor. 16:19. din casa lui. 16După ce va fi citită această#1 Tes. 5:27. epistolă la voi, faceţi așa ca să fie citită și în Biserica laodiceenilor; și voi, la rândul vostru, să citiţi epistola care vă va veni din Laodiceea. 17Și spuneţi lui Arhip#Filim. 2.: „Ia seama să împlinești bine slujba#1 Tim. 4:6. pe care ai primit-o în Domnul.” 18Urarea de sănătate#1 Cor. 16:21. 2 Tes. 3:17. este cu mâna mea: Pavel. Aduceţi-vă#Evr. 13:3. aminte de lanţurile mele. Harul#Evr. 13:25. să fie cu voi! Amin.

© Drepturi de autor British and Foreign Bible Society (BFBS) și Societatea Biblică Interconfesională din România (SBIR) 1924, 2016
© copyright British and Foreign Bible Society and the Interconfessional Bible Society of Romania 1924, 2016

Află mai multe despre Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924, Dumitru Cornilescu