2 Petru 1
VDC
1
1Simon#1:1 Sau: Simeon. Petru, rob și apostol al lui Isus Hristos, către cei ce au căpătat o credinţă de același#Rom. 1:12. 2 Cor. 4:13. Efes. 4:5. Tit 1:4. preţ cu a noastră, prin dreptatea Dumnezeului și Mântuitorului nostru Isus Hristos: 2Harul#Dan. 4:1; 6:25. 1 Pet. 1:2. Iuda 2. și pacea să vă fie înmulţite prin cunoașterea lui Dumnezeu și a Domnului nostru Isus Hristos! 3Dumnezeiasca Lui putere ne-a dăruit tot ce privește viaţa și evlavia, prin#Ioan 17:3. cunoașterea Celui ce#1 Tes. 2:12; 4:7. 2 Tes. 2:14. 2 Tim. 1:9. 1 Pet. 2:9; 3:9. ne-a chemat prin slava și puterea Lui, 4prin#2 Cor. 7:1. care El ne-a dat făgăduinţele Lui nespus de mari și scumpe, ca prin ele să vă faceţi părtași#2 Cor. 3:18. Efes. 4:24. Evr. 12:10. 1 Ioan 3:2. firii dumnezeiești, după ce aţi fugit#Cap. 2:18,20. de stricăciunea care este în lume prin pofte. 5De aceea, daţi-vă#Cap. 3:18. și voi toate silinţele ca să uniţi cu credinţa voastră fapta; cu fapta, cunoștinţa#1 Pet. 3:7.; 6cu cunoștinţa, înfrânarea; cu înfrânarea, răbdarea; cu răbdarea, evlavia; 7cu evlavia, dragostea de fraţi#Gal. 6:10. 1 Tes. 3:12; 5:15. 1 Ioan 4:21.; cu dragostea de fraţi, iubirea de oameni. 8Căci, dacă aveţi din belșug aceste lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa să fiţi nici#Ioan 15:2. Tit 3:14. leneși, nici neroditori în ceea ce privește deplina cunoștinţă a Domnului nostru Isus Hristos. 9Dar cine nu are aceste lucruri este#1 Ioan 2:9,11. orb, umblă cu ochii închiși și a uitat că a fost curăţit#Efes. 5:26. Evr. 9:14. 1 Ioan 1:7. de vechile lui păcate. 10De aceea, fraţilor, căutaţi cu atât mai mult să#1 Ioan 3:19. vă întăriţi chemarea și alegerea voastră, căci, dacă faceţi lucrul acesta, nu veţi#Cap. 3:17. aluneca niciodată. 11În adevăr, în chipul acesta vi se va da din belșug intrare în Împărăţia veșnică a Domnului și Mântuitorului nostru Isus Hristos. 12De aceea voi#Rom. 15:14,15. Filip. 3:1. Cap. 3:1. 1 Ioan 2:21. Iuda 5. fi gata să vă aduc totdeauna aminte de lucrurile acestea, măcar#1 Pet. 5:12. Cap. 3:17. că le știţi și sunteţi tari în adevărul pe care-l aveţi. 13Dar socotesc că este drept, cât#2 Cor. 5:1,4. voi mai fi în cortul acesta, să#Cap. 3:1. vă ţin treji aducându-vă aminte, 14căci știu#Deut. 4:21,22; 31:14. 2 Tim. 4:6. că dezbrăcarea de cortul meu va veni deodată, după cum mi-a arătat Domnul#Ioan 21:18,19. nostru Isus Hristos. 15Îmi voi da osteneala dar ca, și după moartea mea, să vă puteţi aduce totdeauna aminte de aceste lucruri. 16În adevăr, v-am făcut cunoscute puterea și venirea Domnului nostru Isus Hristos nu întemeindu-ne pe niște basme#1 Cor. 1:17; 2:1,5. 2 Cor. 2:17; 4:2. meșteșugit alcătuite, ci ca unii care am văzut#Mat. 17:1,2. Marcu 9:2. Ioan 1:14. 1 Ioan 1:1; 4:14. noi înșine, cu ochii noștri, mărirea Lui. 17Căci El#Mat. 3:17; 17:5. Marcu 1:11; 9:7. Luca 3:22; 9:35. a primit de la Dumnezeu Tatăl cinste și slavă, atunci când, din slava minunată, s-a auzit deasupra Lui un glas care zicea: „Acesta este Fiul Meu preaiubit, în care Îmi găsesc plăcerea.” 18Și noi înșine am auzit acest glas venind din cer, când eram cu El pe muntele#Exod 3:5. Ios. 5:15. Mat. 17:6. cel sfânt. 19Și avem cuvântul prorociei făcut și mai tare, la care bine faceţi că luaţi aminte, ca la o#Ps. 119:105. Ioan 5:35. lumină care strălucește într-un loc întunecos, până se va crăpa de ziuă și va răsări luceafărul#2 Cor. 4:4,6. Apoc. 2:28; 22:16. de dimineaţă în inimile voastre. 20Fiindcă, mai întâi de toate, să știţi că nicio#Rom. 12:6. prorocie din Scriptură nu se tâlcuiește singură. 21Căci nicio#2 Tim. 3:16. 1 Pet. 1:11. prorocie n-a fost adusă prin voia omului; ci#2 Sam. 23:2. Luca 1:70. Fapte 1:16; 3:18. oamenii au vorbit de la Dumnezeu, mânaţi de Duhul Sfânt.

© Drepturi de autor British and Foreign Bible Society (BFBS) și Societatea Biblică Interconfesională din România (SBIR) 1924, 2016
© copyright British and Foreign Bible Society and the Interconfessional Bible Society of Romania 1924, 2016

Află mai multe despre Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924, Dumitru Cornilescu