1 Petru 5
VDC
5
1Sfătuiesc pe prezbiterii#Filim. 9.#5:1 Sau: bătrân(ii). dintre voi, eu, care sunt un prezbiter1 ca și ei, un martor#Luca 24:48. Fapte 1:8,22; 5:32; 10:39. al patimilor lui Hristos și părtaș#Rom. 8:17,18. Apoc. 1:9. al slavei care va fi descoperită: 2Păstoriţi#Ioan 21:15-17. Fapte 20:28. turma lui Dumnezeu, care este sub paza voastră, nu#1 Cor. 9:17. de silă, ci de bunăvoie, după voia lui Dumnezeu; nu#1 Tim. 3:3,8. Tit 1:7. pentru un câștig mârșav, ci cu lepădare de sine; 3nu ca și cum aţi#Ezec. 34:4. Mat. 20:25,26. 1 Cor. 3:9. 2 Cor. 1:24. stăpâni peste cei ce v-au căzut la împărţeală#Ps. 33:12; 74:2., ci făcându-vă#Filip. 3:17. 2 Tes. 3:9. 1 Tim. 4:12. Tit 2:7. pilde turmei. 4Și, când Se va arăta Păstorul#Evr. 13:20. cel mare, veţi căpăta cununa#1 Cor. 9:25. 2 Tim. 4:8. Iac. 1:12. care#Cap. 1:4. nu se poate veșteji, a slavei. 5Tot așa și voi, tinerilor, fiţi supuși celor bătrâni. Și toţi#Rom. 12:10. Efes. 5:21. Filip. 2:3., în legăturile voastre, să fiţi împodobiţi cu smerenie. Căci „Dumnezeu#Iac. 4:6. stă împotriva celor mândri, dar celor smeriţi le dă#Is. 57:15; 66:2. har”. 6Smeriţi-vă#Iac. 4:10. dar sub mâna tare a lui Dumnezeu, pentru ca, la vremea Lui, El să vă înalţe. 7Și aruncaţi asupra Lui toate#Ps. 37:5; 55:22. Mat. 6:25. Luca 12:11,22. Filip. 4:6. Evr. 13:5. îngrijorările voastre, căci El Însuși îngrijește de voi. 8Fiţi#Luca 21:34,36. 1 Tes. 5:6. Cap. 4:7. treji și vegheaţi! Pentru că#Iov 1:7; 2:2. Luca 22:31. Apoc. 12:12. potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răcnește și caută pe cine să înghită. 9Împotriviţi-vă#Efes. 6:11,13. Iac. 4:7. lui tari în credinţă, știind#Fapte 14:22. 1 Tes. 3:3. 2 Tim. 3:12. Cap. 2:21. că și fraţii voștri în lume trec prin aceleași suferinţe ca voi. 10Dumnezeul oricărui har, care#1 Cor. 1:9. 1 Tim. 6:12. v-a chemat în Hristos Isus la slava Sa veșnică, după ce veţi suferi puţină#2 Cor. 4:17. Cap. 1:6. vreme, vă va desăvârși#Evr. 13:21. Iuda 24., vă va întări#2 Tes. 2:17; 3:3., vă va da putere și vă va face neclintiţi. 11Ale Lui#Cap. 4:11. Apoc. 1:6. să fie slava și puterea în vecii vecilor! Amin. 12V-am scris#2 Cor. 1:19. aceste puţine rânduri prin Silvan#Evr. 13:22. Fapte 20:24. 1 Cor. 15:1. 2 Pet. 1:12., care cred că este un frate credincios, ca să vă sfătuiesc și să vă adeveresc că adevăratul har al lui Dumnezeu este harul acesta de care v-aţi alipit. 13Biserica aleasă cu voi, care este în Babilon, vă trimite sănătate. Tot așa și Marcu#Fapte 12:12,25., fiul meu. 14Spuneţi-vă sănătate#Rom. 16:16. 1 Cor. 16:20. 2 Cor. 13:12. 1 Tes. 5:26. unii altora cu o sărutare de dragoste!
Pacea#Efes. 6:23. să fie cu voi, cu toţi, care sunteţi în Hristos Isus! Amin.

© Drepturi de autor British and Foreign Bible Society (BFBS) și Societatea Biblică Interconfesională din România (SBIR) 1924, 2016
© copyright British and Foreign Bible Society and the Interconfessional Bible Society of Romania 1924, 2016

Află mai multe despre Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924, Dumitru Cornilescu