Trzydzieści jeden prawd: Kim jestem w Chrystusie

Trzydzieści jeden prawd: Kim jestem w Chrystusie

32 Dni

Rzut oka na to jak 1 i 2 rozdział Listu do Efezjan przedstawia naszą nową tożsamość w Chrystusie. Ten plan, stworzony przez Thistlebend Ministries, pobudzi nas do tego, byśmy jeszcze pełniej żyli tą nową tożsamością, którą w Nim zostaliśmy obdarowani.

Wydawca

Chcielibyśmy podziękować Thistlebend Ministries za udostępnienie tego planu. Więcej informacji na stronie: www.thistlebendministries.org

O wydawcy

Ukończono ponad 100000