Kiedy czujesz się niespokojny

Kiedy czujesz się niespokojny

Dzień 1 z 4

Niepokój zaczyna się jako strużka, a następnie tworzy w umyśle kanał, przez który zaczynają płynąć wszystkie nasze myśli. Większość naszych obaw można podzielić na trzy kategorie.

  1. Niepokój związany z sytuacjami, z którymi wszyscy mamy do czynienia: takimi jak starzenie się, niepełnosprawność, emerytura, samotność, niepewność finansowa, wypadki, choroba, utrata bliskiej osoby i śmierć.
  2. Niepokój o to, co wszyscy musimy robić: podejmowanie decyzji, rozpoczynanie i kończenie relacji, chudnięcie, zmiana pracy, popełnianie błędów.
  3. Niepokój odzwierciedlający nasz wewnętrzny stan umysłu: te niepokoje ujawniają, jak myślimy o naszej zdolności do radzenia sobie z problemami. Na przykład strach przed odrzuceniem może wpłynąć na każdy związek w twoim życiu. Aby uniknąć zranienia, odcinasz się od innych, twój świat staje się mniejszy, a twoje możliwości rozwoju osobistego są bardziej ograniczone.

Wiele naszych obaw można sprowadzić do jednego pytania: „Co się stanie, jeśli nie dam rady?”. Twój umysł jest polem bitwy, na którym się wygrywa lub przegrywa, więc zadaj sobie pytanie, czy byłbyś zaniepokojony, gdybyś wiedział na pewno, że sobie poradzisz. Odpowiedź brzmi: „Nie”. Lęk nie może cię unieruchomić i ukraść radości, kiedy wiesz, że poradzisz sobie ze wszystkim, co się stanie.

Być może to brzmi zbyt prosto. Nie wtedy, gdy włączysz Boga do swojej sytuacji! Oto dwa wspaniałe wersety eliminujące niepokoje, na których możesz się oprzeć w trudnych czasach:

  • „Wszystko mogę w Chrystusie, który mnie umacnia” (Filipian 4:13) oraz
  • „Przestańcie się martwić o cokolwiek, raczej w każdej sprawie, gdy się modlicie i prosicie, z wdzięcznością przedstawiajcie swoje potrzeby Bogu. A pokój Boży, którego nie ogarnie żaden umysł, będzie w Chrystusie Jezusie strzegł waszych serc oraz myśli” (Filipian 4:6-7).

Pismo Święte

O tym planie

Kiedy czujesz się niespokojny

Niepokój jest jedną z najskuteczniejszych broni szatana. Twój umysł jest polem bitwy, na którym się wygrywa lub przegrywa. Sprawdź, jakie rozwiązanie ma dla ciebie Bóg!

Chcielibyśmy podziękować Deorecordings Association za udostępnienie tego planu. Więcej informacji można znaleźć pod adresem: https://slowonadzisiaj.pl/

O wydawcy