Bóg jest _______Przykład

God Is _______

Dzień 1 z 6

Kim Jest Bóg?

Bóg jest _______.

Jakie słowo pierwsze przychodzi ci na myśl? Może znasz Boga jako kochającego Ojca. Może doświadczyłeś Jego obecności jako Uzdrowiciela i Opiekuna. A może postrzegasz Boga jako odległego, rozgniewanego lub osądzającego?

Niezależnie od tego jak odpowiedziałeś, twoja wizja Boga ma ogromny wpływ na to jak żyjesz. Jeden ze znanych pastorów i autorów książek, A. W. Tozer, napisał: „To, co przychodzi nam do głowy, gdy myślimy o Bogu, jest najważniejszą rzeczą, która mówi o nas samych”.

Nasz obraz Boga ma wpływ na to jak postrzegamy zarówno samych siebie jak i innych, a także świat wokół nas. Dlatego tak ważne jest, abyśmy umieli zbudować w sobie fundamenty tego, kim jest Bóg, na podstawie niezmiennej prawdy zawartej w Jego Słowie, zamiast pozwalać o tym decydować naszemu samopoczuciu czy emocjom.

Możliwe, że doświadczyłeś żalu, straty, czy zawodu, które spowodowały, że jesteś zły na Boga lub czujesz się przez Niego zraniony. Możliwe też, że spotkałeś chrześcijan, przez których poczułeś się osądzany, czy potępiony, więc myślisz, że Bóg działa w ten sam sposób. Mogłeś również próbować spotkać się z Bogiem, modlić się do Niego, ale nic nie poczułeś, więc teraz uważasz, że Bóg jest odległy, zimny i niezainteresowany twoim życiem.

Wszystkie te doświadczenia i emocje opisują to jak się czujesz, ale nie opisują one we właściwy sposób Bożego charakteru.

Co więcej, wypaczanie obrazu Boga jest najstarszą taktyką stosowaną przez naszego wroga. W doskonałym ogrodzie Eden Bóg spacerował wraz z Adamem i Ewą, nakładając na nich tylko jedno ograniczenie: nie jedzcie owoców z drzewa poznania. Tu pojawił się jednak wróg, który zapytał Ewę, czy Bóg naprawdę powiedział, że nie nie mogą zerwać owocu, po czym przekonał ją, że Bóg nie chce się z nią podzielić czymś, czego ona w rzeczywistości potrzebuje.

W wyniku tego kłamstwa Ewa zjadła owoc, a grzech przyszedł na świat, niszcząc naszą relację z Bogiem.

Boży charakter się jednak nie zmienił. Bóg z miłością obdarzył Adama i Ewę okryciami, co było zwiastunem Jego największego aktu miłości i poświęcenia: posłania swojego doskonałego Syna, Jezusa, który będąc bez grzechu, zginął za nas, aby odbudować naszą relację z Ojcem.

Czasami kuszące jest myślenie, że Bóg Starego Testamentu jest tylko Bogiem oceniającym, a dopiero w Nowym Testamencie poznajemy Go, poprzez Jezusa Chrystusa, jako miłosiernego. Prawdą jest jednak, że Bóg zawsze jako pierwszy wychodził z miłością naprzeciw grzesznych ludzi, zanim oni w ogóle spróbowali podążać za Nim. Zawsze wiernie dochowywał swoich obietnic. I zawsze łączył w sobie sprawiedliwość i łaskę, świętość i miłość, suwerenność i niezmienność.

Charakter Boga jest zbyt złożony i wspaniały, aby móc go w pełni opisać, możemy jednak próbować go pojąć dzięki studiowaniu Biblii.

Gdy zatem myślisz o Bogu, zastanów się, w jaki sposób budujesz w sobie Jego obraz. Czy powstaje on na podstawie prawdy Jego Słowa, czy też z bólu twoich poprzednich doświadczeń?

W ciągu kilku kolejnych dni postaramy się bliżej przyjrzeć kilku atrybutom Boga opisanym na kartach Pisma Świętego. Gdy będziemy je odkrywać, poproś Boga, aby objawił ci więcej o swoim charakterze. Nieważne, jakie miałeś wcześniej doświadczenia z Bogiem, chrześcijanami czy Kościołem. Wiedz, że ten sam Bóg, który stworzył wszechświat i ciebie, kocha cię i aktywnie poszukuje z tobą relacji.

Pomódl się: Boże, uświadamiam sobie, że to, jak Cię widzę, często budowane jest w oparciu, o niepełną wiedzę. Objaw mi wszystkie kłamstwa na Twój temat, w które wierzę i zastąp je prawdą. Ukaż mi więcej siebie i daj mi dzisiaj poznać Twój charakter. W imieniu Jezusa. Amen.

Zadanie: Uzupełnij zdanie: Bóg jest _______. Zapisz tak wiele cech, jak jesteś w stanie wymyślić, po czym znajdź wersety biblijne, które je potwierdzają.

Dzień 2

O tym planie

God Is _______

Kim jest Bóg? Każdy z nas ma na to pytanie inną odpowiedź, ale skąd możemy wiedzieć, która jest prawdziwa? Niezależnie od tego, jakie masz doświadczenia z Bogiem, chrześcijanami czy Kościołem, nadszedł czas, aby odkryć B...

More

Dziękujemy Life.Church za udostępnienie tego planu. Więcej informacji znajdziesz na stronie: https://www.life.church/

YouVersion używa plików cookie, aby spersonalizować twoje doświadczenia. Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie zgodnie z naszą Polityką prywatności