Relacjo(zdolny): Jak mieć udane relacje

Dzień 1 z 7 • Dzisiejszy fragment

Rozważania

Łopata i łyżka


Pozwól, że zadam ci pytanie: Czy jesteś typem osoby, która potrafi nawiązać relację z innymi? Inaczej mówiąc: jeśli jesteś mężem, czy potrafisz nawiązać relację ze swoją żoną? Jeśli pracujesz w biurze, czy nawiązujesz relacje z kolegami z pracy? Czy potrafisz wejść w interakcje z innymi, nawet jeśli nie należysz do wybitnie towarzyskich osób?


Wierzę, że zdrowie naszych relacji i zdolność okazywania miłosierdzia innym są bezpośrednio związane z naszą umiejętnością otrzymywania łaski od Boga. Właśnie w tym momencie Bóg oferuje nam niesamowite rzeczy. Jednak czy potrafimy z tego wszystkiego korzystać? Być może nie otrzymujemy od Boga, ponieważ sądzimy, że nie zasługujemy. Lub może uwierzyliśmy, że to, co obecnie posiadamy jest lepsze od tego, co chce nam dać Bóg. Bez względu na powód, nie jesteśmy w stanie przyjmować Bożej miłości. W rezultacie nie jesteśmy też w stanie dzielić się tą miłością z innymi.


Kiedy przychodzimy do Boga, On nakłada nam porcje łaski i miłosierdzia łopatą. Bóg mówi: "Potrzebujesz łaski? Pozwól, że udzielę ci jej obficie. Potrzebujesz dzisiaj jeszcze więcej? Otóż zasoby mojej łaski odnawiają się każdego dnia, więc zanim jeszcze zdążysz wcisnąć przycisk drzemki jutro rano, ja już będę obsypywał twoje życie łaską". Bóg dysponuje ogromnym zastępem aniołów oraz wieloma łopatami i każdego dnia zasypuje nas hojnie porcjami swojego miłosierdzia. Jednak co się dzieje, kiedy nie potrafimy tego przyjąć? Spotykamy ludzi w naszym życiu, którym coś się nie udało i mówimy: "Ach, więc potrzebujesz łaski? Jasne, pozwól, że nałożę ci jej nieco tą łyżką". Będziemy oczekiwali od nich więcej niż chcielibyśmy, żeby Bóg oczekiwał od nas. Będziemy ich traktować inaczej niż sami chcielibyśmy być traktowani przez Boga.


Właśnie dlatego nasza zdolność do otrzymywania Bożego miłosierdzia jest podstawą naszej zdolności naprawiania zniszczonych relacji. Gdy jesteśmy bardziej skłonni, by dawać miarą łyżki niż łopaty, oznacza to, że tak naprawdę nie otrzymaliśmy pełni łaski Bożej. Oznacza to, że wierzymy, iż Bóg dał nam tylko łyżkę łaski.


Aby właściwie odnosić się do innych, musimy zrozumieć jak Jezus odnosi się do nas. Musimy zdać sobie sprawę, że wziął na siebie wszystkie ograniczenia związane z przyjściem na ten świat po to, by móc nawiązać z nami relację. Musimy też zauważyć, że Jezus nie daje nam tego, na co zasłużyliśmy. Zasługujemy na śmierć, ale On daje nam życie. Musimy też przyznać, że Jezus wychodzi nam naprzeciw. Jest miłosierny, kiedy popełniamy błędy, łaskawy, kiedy jesteśmy uparci i kocha nas zanim stajemy się godni pokochania. Kocha nas nawet zanim jesteśmy w ogóle w stanie kochać Jego.


Taką samą miarą, jaką przyjmujesz od Boga, będziesz dawał innym — i to jest wyznacznikiem twojej zdolności do tworzenia relacji. Jak to podsumowuje Jan: "Drodzy, kochajmy się nawzajem, gdyż miłość jest z Boga" (1 Jana 4:7). To jest nasz cel: kochać się nawzajem i rozdawać miłosierdzie na łopaty — nie na łyżki — ponieważ uświadamiamy sobie, co dostaliśmy od Boga.


Odpowiedz


Jakiej jednej rzeczy na temat relacji nauczyłeś się w swoim rodzinnym domu? Jaki wpływ na twoją relację z Bogiem miała twoja rodzina?


W jaki sposób przyjmujesz niesamowite dary oferowane ci przez Boga? Co sprawiało, że byłeś im niechętny? Jaki to miało wpływ na twoją relację z Bogiem i z sobą samym?


Jak twój poziom rozumienia Boga wpłynął na relacje z innymi ludźmi? Czy jesteś bardziej skłonny rozdawać miłosierdzie łopatą czy łyżką? Wyjaśnij.