Cud świąt Bożego Narodzenia

Dzień 1 z 3 • Dzisiejszy fragment

Rozważania
Uwielbiam tę historię w Biblii, kiedy anioł ogłasza pasterzom narodziny Zbawiciela.


„Przestańcie się bać – uspokoił ich anioł – właśnie ogłaszam wam wielką radość! Będzie ona udziałem całego ludu. Dziś urodził się wam Zbawca. Jest Nim Chrystus, Pan. Stało się to w mieście Dawida. Oto, co będzie dla was znakiem: Znajdziecie Niemowlę owinięte w pieluszki i ułożone w żłobie. I natychmiast pojawiły się obok anioła zastępy wojsk niebieskich. Wielbiły one Boga słowami: Chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój ludziom Jemu miłym” (Ewangelia Łukasza 2:10-14).


Wiemy, że Jezus nie urodził się dokładnie 25 grudnia, ponieważ pasterze w tym okresie nie wypasali owiec na polach (to zimny i deszczowy miesiąc w Izraelu). Niemniej jednak święta Bożego Narodzenia to wspaniała okazja, by ogłosić narodziny Chrystusa, Zbawiciela.


Oto parafraza tego wersetu: Nie bój się, bo przynoszę ci dobrą wiadomość, która ucieszy wszystkich ludzi! Dzisiaj narodził się Zbawiciel, Chrystus Pan. Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój, ludziom Jemu miłym, w tym i tobie!


Czy to nie cudowne? Jaka okazja, by podzielić się Dobrą Nowiną w czasie tego świątecznego czasu. Wykorzystajmy ją jak najlepiej!