Kochać jak Jezus

Kochać jak Jezus

13 dni

Jak możemy nauczyć się żyć jak Jezus, jeśli najpierw nie będziemy kochać tak jak On? Przeczytaj o doświadczeniach pracowników kościoła Life.Church i ich małżonków oraz fragmenty Pisma Świętego, które inspirują ich do życia w pełni oraz do tego, by kochać jak Jezus.

Wydawca

Chcemy podziękować Life.Church za udostępnienie tego planu. Więcej informacji znajdziesz na stronie: www.life.church

O wydawcy

Ukończono ponad 100000