Together in Scripture | Paweł Apostoł: kurs błyskawiczny

Together in Scripture | Paweł Apostoł: kurs błyskawiczny

10 dni

Ten dziesięciodniowy plan pozwoli Ci zapoznać się z czterema krótkimi listami Pawła Apostoła. W Liście do Galatów Paweł Apostoł rozważa, czy nawróceni poganie powinni przestrzegać prawa żydowskiego. W Liście do Efezjan opowiada, w jaki sposób Ewangelia przynosi pojednanie między Bogiem a człowiekiem. W Liście do Filipian Paweł zachęca wiernych, pisząc o ofiarnej miłości Jezusa, zaś w Liście do Tesaloniczan podtrzymuje prześladowanych chrześcijan na duchu nadzieją na przyjście Chrystusa Króla.

Wydawca

Dziękujemy społeczności „Together in Scripture” za przygotowanie tego planu. Więcej informacji można znaleźć tutaj: togetherinscripture.com

O wydawcy