Nadzieja w czasie globalnej pandemii

Rozważania

DLACZEGO TAK SIĘ DZIEJE?


Świat, jakiego wszyscy pragniemy – już kiedyś istniał (Rodzaju 1) i znowu taki się stanie (Objawienie 22). Co w międzyczasie poszło nie tak? Dlaczego wciąż na świecie są obecne grzech, cierpienie, choroby i wojny? W Księdze Rodzaju 3:1-24 czytamy dlaczego świat podupadł.Wpływ wydarzeń opisanych w Księdze Rodzaju 3:1-24 nie był ograniczony jedynie do Adama i Ewy, ale rozciągnął się też na ich dzieci i całe stworzenie. List do Rzymian 8:18-23 objaśnia, w jaki sposób całe stworzenie dotknęła marność wypływająca z przekleństwa grzechu i jak jęczy ono oczekując odkupienia. Nieszczęścia i choroby są częścią naszego życia w tym świecie skażonym grzechem.Poza tym, co widoczne, rozgrywa się też to, co niewidzialne — duchowa rzeczywistość jest tak samo realna, jak to, co widzialne i namacalne. Bóg ma wrogów, którzy chcą zranić Jego i lud, który do Niego należy. Jednak Bóg panuje nad tym wszystkim!To czego można się dowiedzieć o Bogu – jego odwiecznej mocy i mądrości – staje się jasne, gdy patrzymy na to, co stworzył. Jednak zamiast wyciągać wnioski z Bożego objawienia ludzkość zatyka uszy. Odrzucając Boga, ściągamy na siebie katastrofy.Ulgę może nam przynieść fakt, że w najtrudniejszych momentach Bóg zawsze może okazać swoją chwałę!Pytania do codziennych rozważań:  1. Czego to uczy nas na temat Boga?

  2. Czego uczy to nas o sobie i o innych ludziach?

  3. W jaki sposób pomaga mi to lepiej zrozumieć w jaki sposób reagować na epidemię koronawirusa?

  4. W jaki sposób dziś będziesz dziś żył wersetami Biblii z dzisiejszych rozważań?

  5. Z kim mógłbyś się nimi podzielić?