7-dniowy przewodnik po modlitwie

Rozważania

Co to jest modlitwa? 


W słowniku Dictionary.com przeczytamy, że modlitwa to:


Gorliwa prośba do Boga lub obiektu kultu.
Duchowa komunia z Bogiem lub obiektem kultu.
Akt lub praktyka modlenia się do Boga lub obiektu kultu.


Na hasło modlitwa w naszej głowie pojawia się obraz tego, jak powinna ona wyglądać. Może to obraz kapłana ubranego w szatę liturgiczną, stojącego na podwyższeniu za amboną, z rękami uniesionymi nad zebranymi wierzącymi. Może babcia klęcząca przy łóżku, ze złożonymi rękami, szeptem rozmawiająca z Bogiem. Albo grupa kobiet w salce parafialnej, stojących w okręgu i trzymających się za ręce. Bez względu na pochodzenie, masz zapewne jakieś doświadczenie dotyczące koncepcji modlitwy. 


Tak czy siak, większość z nas niemal kuli się, gdy ktoś wspomina o modlitwie. Możemy się nawet czuć jak autorzy Psalmów błagający Boga, by wysłuchał ich krzyków i modlitw, zastanawiając się, czy On to rzeczywiście uczyni. Takie negatywne myślenie wynika prawdopodobnie z naszego osądu, że nie modlimy się wystarczająco dużo. Jeśli więc ktoś zapyta: “czy modlisz się o to?” albo “jak wyglądają twoje modlitwy?”, to zwykle odczuwamy olbrzymi dyskomfort. 


Billy Graham mówił:“modlitwa to po prostu rozmowa, jaką odbywamy z Bogiem”. Proste, prawda? A jednak robimy z tego skomplikowany akt. Zatem, rozpatrzmy modlitwę jako komunikację z Bogiem. Jasną i prostą. Bóg, nasz Stwórca, spotyka się z nami tam, gdzie akurat jesteśmy. Nie musimy się do tego specjalnie szykować ani przyklejać uśmiechu na twarz. Możemy do Niego przyjść, kiedy potrzebujemy Jego pokoju, Jego prowadzenia i Jego nadziei – gdy brak nam pokoju, czujemy się zagubieni i nie ma w nas nadziei. Żadna część naszego pogmatwanego życia Go nie przeraża. Czyż to nie jest krzepiące?


Modlitwa to po prostu:


 • poznawanie Boga.
 • przekazywanie Bogu naszych pragnień. 
 • słuchanie Bożych prawd komunikowanych do naszego ducha.
 • wyrażanie potrzeby Bożej pomocy. 
 • zauważanie Boga w stworzeniu i uwielbianie Go.
 • przeżywanie bólu z Bogiem i proszenie Go o pociechę.
 • wyrażanie naszej wdzięczności Bogu. 
 • stale prowadzona rozmowa z Bogiem.

Nasze życie modlitewne, zamiast opierać się na krótkim porannym epizodzie, winno być raczej “dobrym początkiem dnia” oraz nieustanną, energiczną i otwartą rozmową, utrzymywaną przez cały dzień z Bogiem — naszym Niebiańskim Ojcem.


W ciągu kolejnych sześciu dni, przyjrzymy się bliżej modlitwie i temu, jak możemy wcielić w życie praktyki, które pomogą nam wejść w stałą konwersację z Bogiem, trwająca całe nasze życie.


Pomyśl


 • Jakie jest twoje pierwsze wspomnienie modlitwy? 
 • Zapisz sytuację, w której Bóg sprawił ci niespodziankę, odpowiadając na twoją modlitwę.
 • Wypisz wszystkie myśli, jakie objawia ci Bóg w czasie dzisiejszego studiowania Biblii lub tego planu czytania.