Księga Psalmów 103
NBG

Księga Psalmów 103

103
1 Dawida. Uwielbiaj WIEKUISTEGO moja duszo, a całe moje wnętrze Jego święte Imię.
2 Uwielbiaj WIEKUISTEGO moja duszo oraz nie zapominaj wszystkich Jego dobrodziejstw.
3 On wybacza wszystkie twe winy oraz leczy wszystkie twe dolegliwości.
4 On wybawia od zguby twoje życie oraz wieńczy cię łaską i miłosierdziem.
5 On nasyca szlachetnością twą piękność, a twą młodość odnawia na podobieństwo orła.
6 BÓG wymierza sprawiedliwość i sądy dla wszystkich uciśnionych.
7 Mojżeszowi objawił Swoje drogi, a synom Israela Swe pragnienia.
8 Miłosierny i litościwy jest WIEKUISTY, powściągliwy w gniewie i pełen łaski.
9 Nie na zawsze się gniewa, nie na wieki chowa urazę.
10 Nie według naszych grzechów nam świadczy, nie według naszych nieprawości nam odpłaca.
11 Bo jak Niebo jest wyższe od ziemi – tak Jego łaska góruje nad tymi, co Go wielbią.
12 Jak daleko wschód od zachodu – tak oddalił od nas nasze występki.
13 Jak się lituje ojciec nad dziećmi – tak WIEKUISTY lituje się nad tymi, co Go wielbią.
14 Gdyż On wie jak nas ukształtował; pamięta, że jesteśmy prochem.
15 Człowiek jego dni są jak trawa i rozkwita niczym polny kwiat.
16 A kiedy wiatr po nim przejdzie – nie ma go i już go nie poznaje jego miejsce.
17 Ale łaska BOGA od wieku do wieku dla tych, którzy Go wielbią; a jego sprawiedliwość dla synów synów,
18 tych, co strzegą Jego przymierza; uważają na Jego przykazania, by je spełniać.
19 WIEKUISTY utwierdził Swój tron na niebiosach, Jego królestwo włada wszystkim.
20 Uwielbiajcie BOGA Jego wysłańcy, mocarze siły, wykonawcy Jego rozkazu, gotowi słuchać głosu Jego Słowa.
21 Uwielbiajcie WIEKUISTEGO wszystkie Jego zastępy; jego słudzy, którzy czynicie Jego wolę; uwielbiaj WIEKUISTEGO moja duszo.
22 Uwielbiajcie WIEKUISTEGO wszystkie Jego twory, na wszystkich miejscach Jego panowania; uwielbiaj WIEKUISTEGO moja duszo.

Nowa Biblia Gdańska. Wydanie 2012, Śląskie Towarzystwo Biblijne. Prawa autorskie nie zastrzeżone.

Dowiedz się więcej o Nowa Biblia Gdańska