Ewangelia Łukasza 4:37

Ewangelia Łukasza 4:37 NBG

I rozeszła się o nim pogłoska na wszystkie miejsca tej okolicy.
NBG: Nowa Biblia Gdańska
Podziel się