Ewangelia Łukasza 4:13

Ewangelia Łukasza 4:13 NBG

Więc ten oszczerczy dokończył całe kuszenie i do czasu odszedł od niego.
NBG: Nowa Biblia Gdańska
Podziel się