I Księga Mojżesza 1:1

I Księga Mojżesza 1:1 NBG

Na początku Bóg stworzył niebiosa i ziemię.
NBG: Nowa Biblia Gdańska
Podziel się