Drugi list do Tymoteusza 2:13

Drugi list do Tymoteusza 2:13 NBG

Jeśli jesteśmy niewierni on pozostaje wiernym, gdyż nie może się zaprzeć samego siebie.
NBG: Nowa Biblia Gdańska
Podziel się