Pierwszy list Piotra 4:7

Pierwszy list Piotra 4:7 NBG

A zbliża się koniec wszystkich.
NBG: Nowa Biblia Gdańska
Podziel się