Pierwszy list Piotra 4:19

Pierwszy list Piotra 4:19 NBG

Wobec tego i ci, co cierpią z woli Boga, niech w szlachetnych uczynkach powierzają swe dusze wiernemu Stwórcy.
NBG: Nowa Biblia Gdańska
Podziel się