Pierwszy list Piotra 4:10

Pierwszy list Piotra 4:10 NBG

Każdy, w miarę tego jaki otrzymał dar, niech służy nim względem drugich; tak jak szlachetny zarządca różnorodnej łaski Boga.
NBG: Nowa Biblia Gdańska
Podziel się

Pierwszy list Piotra 4:10

Podziel się

Bezpłatne plany czytania i rozważania związane z: Pierwszy list Piotra 4:10