Sofoniasza 3
SNP

Sofoniasza 3

3
Sofoniasza 3
Sąd nad Jerozolimą
1Biada miastu ucisku,
krnąbrnemu, nieczystemu!
2Nie słuchało głosu,
nie przyjmowało przestrogi,
nie ufało PANU,
nie zbliżało się do
swego Boga.
3Jego książęta są
jak lwy ryczące!
Jego sędziowie jak wilki wieczorem —
nic z ich uczty nie zostaje do rana.
4Jego prorocy to ludzie lekkomyślni,
pełni wiarołomstwa.
Jego kapłani bezczeszczą świętość,#3:4 Lub: świątynię.
za nic mają Prawo.
5 PAN jednak jest w nim sprawiedliwy,
nikogo nie krzywdzi.
Każdego poranka objawia swoje prawa,
niczego w nich nie brak.
Za to niegodziwi nie wiedzą, co to wstyd!
6Wytępiłem narody,
spustoszone ich baszty!
Wysuszyłem ulice,
nie ma w nich przechodnia!
Odłogiem leżą miasta,
ponieważ brak w nich ludzi,
ponieważ brak im mieszkańca!
7Powiedziałem:
Na pewno odczujesz respekt
przede Mną,
przyjmiesz przestrogę,
i choć cię chciałem ukarać,
postanowiłem nie odbierać
ci twojej siedziby.#3:7 Lub: mojego wsparcia.
Lecz wy tym śpieszniej pobiegliście
popełniać swoje niecne czyny!
8Dlatego poczekajcie na Mnie —
oświadcza PAN
na dzień, w którym powstanę, by łupić.
Postanowiłem bowiem zgromadzić narody,
zebrać królestwa
i wylać na nie me wzburzenie,
cały żar mojego gniewu!
Tak! Ogień mojej żarliwości
pochłonie całą ziemię!
Wizja ostatecznej odnowy
9Potem natomiast zamienię
wargi ludów na czyste,
aby wszystkie one wzywały imienia PANA,
aby służyły Mu razem, ramię w ramię.
10Spoza rzek Kusz przybędą moi wyznawcy,
ci, których rozproszyłem,
przyniosą Mi ofiary.
11W tym dniu nie doznasz już wstydu
z powodu wszystkich swych czynów,
którymi grzeszyłaś przeciwko Mnie.
Gdyż wówczas usunę spośród ciebie
zarozumiałych pyszałków
i nie będziesz już wyniosła
na mojej świętej górze.
12I pozostawię u ciebie lud
pokorny i ubogi,
oni uciekać się będą
do imienia PANA.
13Reszta Izraela
nie splami się bezprawiem,
nie będzie mówić kłamstw,
w ich ustach nie znajdą oszustwa.
Owszem, będą się paśli i odpoczywali
i nikt nie będzie ich straszył.
14Wiwatuj, córko Syjonu!
Podnieś głos, Izraelu!
Raduj się, córko Jerozolimy,
i z serca tryumfuj!
15 PAN umorzył twój wyrok,
usunął twoich wrogów,
Królem Izraela jest PAN pośród ciebie,
już więcej nie przestraszy cię zło!
16W tym dniu powiedzą do Jerozolimy:
Nie bój się, Syjonie!
Nie opuszczaj swoich rąk!
17 PAN, twój Bóg, przebywa u ciebie,
Waleczny, On wybawi!
Uniesie się nad tobą radością,
uciszy cię w swojej miłości,
rozraduje się nad tobą przy pieśni,
18przygarnie zasmuconych świętem.#3:18 świętem, hbr. מִמּוֹעֵד (mimmo‘ed); w G wyrażenie to należy do w. 17, tj. i będzie zadowolony z powodu ciebie radością jak w dniu święta.
Zbiorę ich, bo spośród ciebie byli,
a pogarda była im ciężarem.
19Oto zajmę się w tym czasie
wszystkimi, którzy cię upokorzyli.
Uratuję utykających,
zgromadzę rozproszonych,
przywrócę im sławę i dobre imię
na ziemiach ich zawstydzenia.
20W tym czasie sprowadzę was,
w tym czasie was zgromadzę —
tak, dam wam imię i sławę
wśród wszystkich ludów ziemi
przez to, że na waszych oczach
przywrócę wam powodzenie#3:20 Lub: sprowadzę was z niewoli.
mówi PAN.

Polish Bible © Ewangeliczny Instytut Biblijny, 2018

Wydanie cyfrowe przy współpracy z Platformą SzukajacBoga.pl. Dodatkowe informacje o SNP oraz wykaz skrótów użytych w przypisach znajdziesz klikając poniżej


Dowiedz się więcej o Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza Wydanie pierwsze 2018