Psalmy 9
SNP

Psalmy 9

9
PSALM 9
Pieśń pochwalna za wybawienie
1Dla prowadzącego chór.
Na melodię: Umrzyj za syna.
Psalm Dawida.#9:1 Psalm 9 i 10 traktowane są w G i Vg jako jeden Psalm.
2 א PANIE, będę Cię wielbił całym swoim sercem,
Będę wyliczał wszystkie Twoje cuda,
3Będę się cieszył i radował w Tobie,
Śpiewał, o Najwyższy, na cześć Twego imienia!
4 ב Moi wrogowie odstąpią,
Potkną się i padną przed Tobą,
5Bo dokonałeś sądu i ogłosiłeś wyrok
w mojej sprawie,
Jako sprawiedliwy Sędzia
zasiadłeś na swoim tronie.
6 ג Zgromiłeś narody, zniszczyłeś bezbożnych,
Ich imię na wieki wymazałeś,
7Wróg legł w gruzach na zawsze,
Poburzyłeś miasta, ich świetność
idzie w niepamięć.
8 ה PAN jednak króluje na wieki;
Tron gotowy, On zasiada na sąd!
9Będzie sądził świat sprawiedliwie,
Sprawy narodów rozstrzygnie bezstronnie.
10 ו PAN będzie schronieniem dla uciśnionego,
Schronieniem na czas niedoli.
11Ludzie znający Twe imię będą ufać Tobie,
Bo nie opuszczasz, PANIE, tych,
którzy Ciebie szukają.
12 ז Śpiewajcie PANU mieszkającemu na Syjonie,
Rozgłaszajcie wśród ludów Jego dzieła!
13Gdyż Stróż sprawiedliwości#9:13 Tj. Mściciel krwi.
nie zapomniał o nich,
On pamięta o wołaniu uciśnionych.#9:13 uciśnionychlub: biednych, poniżonych, uniżonych.
14 ח Zmiłuj się nade mną, PANIE!
Ty mnie możesz podnieść nawet
u bram śmierci,
Zajmij się tym całym utrapieniem,
Którego nie skąpią mi ludzie nienawistni.
15Chciałbym pełnię Twojej chwały
głosić w bramach Córki Syjonu#9:15 Córka Syjonu: wyrażenie to pojawia się tylko w tym fragmencie Psałterza. Odnosi się ono do Jerozolimy.
I wreszcie się nacieszyć Twoim wybawieniem.
16 ט Narody wpadły w dół przez siebie wykopany,
W sieci przez nie zastawionej
uwięzła ich własna noga.
17A PAN się objawił! Odbył sąd.
Bezbożny uwikłał się w dzieło
własnych rąk.#9:17 Lub: Dziełem swoich rąk uderzył bezbożnego. Sela.
18 י Zawrócą bezbożni do świata umarłych,
Skończą tam te wszystkie narody,
które nie pamiętają o Bogu.
19 כ Biedny bowiem nie na zawsze
będzie zapomniany,
Nadzieja ubogich nie przepadnie na wieki.
20Powstań, PANIE! Nie dopuść
do tryumfu człowieka,
Niech się dokona przed Tobą sąd nad narodami!
21Przejmij je trwogą, PANIE,#9:21 Ustanów im nauczyciela (l. prawodawcę).
Niech narody będą świadome,
że są tylko ludźmi. Sela.

Polish Bible © Ewangeliczny Instytut Biblijny, 2018

Wydanie cyfrowe przy współpracy z Platformą SzukajacBoga.pl. Dodatkowe informacje o SNP oraz wykaz skrótów użytych w przypisach znajdziesz klikając poniżej

Dowiedz się więcej o Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza Wydanie pierwsze 2018