Psalmy 33

33
PSALM 33
Pieśń na cześć Stwórcy i Władcy
Dawidowy. Pieśń. Psalm.#33:0 4QPsʳ; brak w MT; DawidowyG.
1Radujcie się w PANU, sprawiedliwi!
Prawym przystoi pieśń chwały.
2Dziękujcie PANU przy wtórze cytry!
Grajcie Mu na dziesięciu strunach harfy!
3Śpiewajcie PANU #33:3 4QPsq; MuMT. pieśń nową,
Grajcie pięknie — z radosnym wołaniem!
4Bo Słowo PANA jest szczere,
Wszystkie Jego dzieła wypływają z wierności.
5On kocha sprawiedliwość i prawo,
Ziemia jest pełna Jego łaski.
6Słowo PANA sprawiło, że powstały niebiosa,
Tchnienie Jego ust stworzyło
zastępy planet i gwiazd.
7On niczym w urwistą górę piętrzy wody morskie
I gromadzi w skarbcach głębie oceanów.#33:7 W 4QPsq dodatkowy wers: Sprawił, że wody stały niczym w bukłaku(por. Ps 78:13; Wj 15:8).
8Niech cała ziemia żyje w bojaźni przed PANEM!
Niech drżenie przed Nim przeniknie
wszystkich mieszkańców świata!
9Bo On powiedział — i stało się tak, jak zechciał,
On wydał rozkaz — i zaistniało.
10 PAN udaremnił plany narodów,
Rozbił podstawy ludzkich zamiarów.
11Tylko plan PANA trwać będzie wiecznie,
Zamiary Jego serca przetrwają pokolenia.
12Szczęśliwy naród, którego Bogiem jest PAN,
Lud, który On wybrał na swoje dziedzictwo.
13 PAN przygląda się z nieba,
Widzi wszystkich ludzi.
14Z miejsca, gdzie przebywa,
Przypatruje się mieszkańcom ziemi#33:14 świata4QPsq G.
15On, który ukształtował serce każdego z nich
I który ocenia ich każde posunięcie.
16Król zawdzięcza ratunek nie licznemu wojsku,
Bohater ocalenie nie ogromnej sile.
17Gdy trzeba przyjść z pomocą,
koń potrafi zawieść
I, mimo wielkiej siły, nie przynieść ocalenia.
18Tymczasem oko PANA dogląda tych,
w których jest bojaźń przed Nim,
Tych, którzy liczą na Jego łaskę.
19On dba o ocalenie ich duszy od śmierci
I o zachowanie ich życia w czasie głodu.
20Nasze dusze wyczekują PANA.
On naszą pomocą i On naszą tarczą,
21Gdyż w Nim nasze serca odnajdują radość
I złożyliśmy ufność w Jego świętym imieniu.
22Niech nas zawsze otacza Twoja łaska, PANIE,
Ponieważ z utęsknieniem czekamy na Ciebie!

Obecnie wybrane:

Psalmy 33: SNP

Podkreślenie

Udostępnij

Kopiuj

None

Chcesz, aby twoje zakreślenia były zapisywane na wszystkich twoich urządzeniach? Zarejestruj się lub zaloguj

YouVersion używa plików cookie, aby spersonalizować twoje doświadczenia. Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie zgodnie z naszą Polityką prywatności