Psalmy 33:11

Psalmy 33:11 SNP

Tylko plan PANA trwać będzie wiecznie, Zamiary Jego serca przetrwają pokolenia.
SNP: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza Wydanie pierwsze 2018
Podziel się