Psalmy 33:1-3

Psalmy 33:1-3 SNP

Radujcie się w PANU, sprawiedliwi! Prawym przystoi pieśń chwały. Dziękujcie PANU przy wtórze cytry! Grajcie Mu na dziesięciu strunach harfy! Śpiewajcie PANU pieśń nową, Grajcie pięknie — z radosnym wołaniem!
SNP: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza Wydanie pierwsze 2018
Podziel się

Darmowe Plany Czytania i Rozważania