Psalmy 31:4-6

Psalmy 31:4-6 SNP

Bo Ty jesteś mą opoką i mą twierdzą, Przewódź mi ze względu na Twe imię, Wyciągnij z zastawionej na mnie sieci, Bo w Tobie jedyne me schronienie. W Twoje ręce składam mego ducha. Odkupiłeś mnie, PANIE, wierny Boże.
SNP: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza Wydanie pierwsze 2018
Podziel się