Psalmy 30:3

Psalmy 30:3 SNP

PANIE, mój Boże, Wezwałem Cię na pomoc, a Ty mnie uzdrowiłeś
SNP: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza Wydanie pierwsze 2018
Podziel się