Psalmy 27
SNP

Psalmy 27

27
PSALM 27
Wyznanie w obliczu zagrożenia
1Dawidowy.
PAN moim światłem i moim zbawieniem —
Kogo mam się bać?
PAN zabezpieczeniem mojego życia,
Więc przed kim mam drżeć?
2Natarli na mnie złoczyńcy,
Zaprzysiężeni wrogowie,
Chcieli rozszarpać me ciało,
Lecz potknęli się i upadli.
3Choćby się rozłożyli wokół mnie obozem,
Nie przestraszy się moje serce,#27:3 Lub: Strach nie chwyci mnie za serce.
Choćby rozpętali przeciwko mnie wojnę,
Nawet wtedy będę Mu ufał.
4O jedno prosiłem PANA, o to też zabiegam,
By mieszkać w Jego domu
po wszystkie moje dni,
Oglądać piękno PANA i w Jego świątyni
czekać na odpowiedź.
5Bo On w dniu niedoli schowa mnie
w swym szałasie,
Ukryje w zaciszu swojego namiotu —
On mnie postawi na skale.
6Wtedy podniosę głowę
Ponad wrogów, którzy mnie otaczają.
Wśród okrzyków radości
w Jego namiocie złożę ofiary,
Dla PANA będę grał i dla Niego śpiewał.
7Wysłuchaj, PANIE, głosu mojego wołania,
Zmiłuj się nade mną, poślij swą odpowiedź!
8Idź — zachęciło mnie serce —
Szukaj Jego oblicza!
Twojego oblicza szukam zatem, PANIE,
9Nie odmawiaj mi, proszę, spotkania ze sobą.#27:9 Lub: Nieukrywaj swego oblicza przede mną.
Nie odrzucaj w gniewie swego sługi —
Jesteś mą pomocą, zechciej nie odtrącać,
Nie pozostaw samotnym, Boże mojego zbawienia!
10Choćby mnie opuścili i ojciec, i matka,
PAN mnie do siebie przygarnie.
11Naucz mnie, proszę, swojej drogi, PANIE,
I z powodu mych wrogów prowadź prostą ścieżką.
12Nie wydaj mnie tym ludziom na pożarcie,
Bo fałszywi świadkowie już na mnie czyhają,
Już chcą zeznawać ludzie skorzy do gwałtu!
13Ja jednak wierzę, że zobaczę
Dobroć PANA w krainie żyjących.#27:13 Być może: Tak, abym przestał wierzyć, że ujrzę dobroć Pana.
14Oczekuj PANA!
Bądź mężny! On wzmocni twe serce.
Oczekuj PANA!

Polish Bible © Ewangeliczny Instytut Biblijny, 2018

Wydanie cyfrowe przy współpracy z Platformą SzukajacBoga.pl. Dodatkowe informacje o SNP oraz wykaz skrótów użytych w przypisach znajdziesz klikając poniżej


Dowiedz się więcej o Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza Wydanie pierwsze 2018