Psalmy 121:1-2

Psalmy 121:1-2 SNP

Podnoszę wzrok w stronę gór. Skąd nadejdzie mi pomoc? Pomoc ześle mi PAN, Stwórca nieba i ziemi.
SNP: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza Wydanie pierwsze 2018
Podziel się

Psalmy 121:1-2

Podziel się

Bezpłatne plany czytania i rozważania związane z: Psalmy 121:1-2