Psalmy 116
SNP

Psalmy 116

116
PSALM 116
Podziękowanie za wysłuchanie modlitwy
1Pokochałem PANA, ponieważ wysłuchał#116:1 Lub: Pokochałem, ponieważ PAN wysłuchał (l. wysłucha)głosu mojego błagania, por. G (1J 4:19).
głosu mego błagania
2I skłonił ku mnie swoje ucho —
Będę Go za to wielbił, póki żyję.
3A już oplotły mnie powrozy śmierci,
Dopadł niepokój przed światem umarłych,
Owładnęły mną ból i agonia.
4Wtedy wezwałem imienia PANA:
O, PANIE, ratuj moją duszę!
5 PAN jest łaskawy i sprawiedliwy,
Nasz Bóg jest Bogiem miłosiernym.
6 PAN strzeże ludzi prostodusznych —
Byłem na dnie, a On mnie zbawił.
7Zawróć, ma duszo, zaznaj spokoju,
Bo oto PAN ujął się za tobą!
8Tak, Ty uchroniłeś mnie od śmierci,
Me oczy — od łez,
Nogi — od potknięcia.
9Nadal będę żył przy mym PANU #116:9 Idiom: (1) żył w obecności Pana; (2) służył Panu(Ps 56:14; 2Krl 20:3; Iz 38:3).
I poruszał się pośród żyjących.
10Uwierzyłem — więc przemówiłem.#116:10 Uwierzyłem, dlatego powiedziałemG. W G w tym miejscu rozpoczyna się Ps 115.
Byłem bardzo upokorzony.
11Musiałem przyznać z rozczarowaniem,
Że każdy jest zawodny.#116:11 Lub: Każdy człowiek kłamie.
12A PAN? Czym Mu się odwdzięczę?
Tyle wyświadczył mi dobrodziejstw!
13Podniosę kielich za zbawienie!#116:13 Wg G: Wezmę kielich zbawienia— co odnosiłoby się do ofiary z płynów.
Wezwę imienia PANA!
14Wobec całego Jego ludu
Wypełnię to, co ślubowałem.
15Kosztowna jest w ocenie PANA #116:15 Idiom: Pan ceni życie swoich wiernych.
Śmierć tych, którzy są Mu oddani.
16Ja właśnie jestem Twoim sługą, PANIE,
Jestem Twym sługą, synem Twej służącej,
I Ty zerwałeś me powrozy!
17Dla Ciebie złożę dziękczynną ofiarę
I będę wzywał imienia PANA.
18Wobec całego Jego ludu
Wypełnię to, co ślubowałem.
19Uczynię to w przedsionkach domu PANA,
W twoim obrębie, Jerozolimo!
Alleluja!

Polish Bible © Ewangeliczny Instytut Biblijny, 2018

Wydanie cyfrowe przy współpracy z Platformą SzukajacBoga.pl. Dodatkowe informacje o SNP oraz wykaz skrótów użytych w przypisach znajdziesz klikając poniżej


Dowiedz się więcej o Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza Wydanie pierwsze 2018