Psalmy 105
SNP

Psalmy 105

105
PSALM 105
Pieśń o zbawczej mocy Pana
1Wysławiajcie#105:1 Lub: Dziękujcie. PANA!
Wzywajcie Jego imienia!
Głoście wśród ludów Jego dzieła!
2Śpiewajcie Mu! Grajcie Mu!
Opowiadajcie o wszystkich Jego cudach!
3Szczyćcie się Jego świętym imieniem,
Niech raduje się serce szukających PANA!
4Szukajcie PANA i Jego mocy,
Szukajcie Jego oblicza nieprzerwanie!
5Pamiętajcie o cudach, których dokonał,
O znakach i rozstrzygnięciach
przez Niego ogłoszonych —
6Wy, potomkowie Abrahama, Jego sługi,#105:6 Jego słudzy, hbr. עבדיו, 11QPsᵃ, por. G.
I wy, synowie Jakuba, przez Niego wybrani!#105:6 wybrańca, hbr. בחירו, 11QPsᵃ .
7Oto PAN, nasz Bóg:
Jego rozstrzygnięcia dotyczą całej ziemi,
8On zawsze pamięta o swoim przymierzu,
O Słowie, które przekazał tysięcznym pokoleniom —
9O przymierzu, które zawarł z Abrahamem,
Oraz o swej przysiędze złożonej Izaakowi.
10Zawarł je jako ustawę dla Jakuba,
Jako wieczne przymierze dla Izraela,
11Powiedział: Tobie#105:11 Wam11QPsᵃ . dam ziemię Kanaan,
Przydzielę ci ją w dziedziczne posiadanie.
12A stało się to wtedy, gdy była ich garstka,
Byli w niej nieliczni i obcy.
13Wędrowali wówczas od narodu do narodu,
Od królestw do kolejnych ludów.
14Już wtedy nie pozwolił nikomu ich gnębić,
Z ich powodu karał nawet królów:
15Nie dotykajcie moich pomazańców
I moim prorokom nie wyrządzajcie szkody!
16A kiedy zesłał głód na ziemię,
Kiedy uszczuplił zapasy chleba,
17Posłał przed nimi swojego człowieka,
Sprzedanego w niewolę Józefa.
18Pęta spodliły jego nogi,
Żelazna obręcz skuła szyję,#105:18 Lub: Żelazo przeszyło mu duszę. Słowo określające duszę odnosi się również do szyi.
19Jednak do czasu — bo przyszło Jego Słowo,
Wypróbowała go zapowiedź PANA.
20Król posłał sługi i ci go rozkuli,
Władca ludów orzekł — i go wypuszczono.
21Następnie ustanowił go panem swego domu
I władcą całego swego mienia.
22Mógł karcić książąt zgodnie ze swą wolą,
Dworską starszyznę miał uczyć mądrości.
23Tak do Egiptu przybył sam Izrael
I Jakub stał się przychodniem w ziemi Chama.
24A tam Bóg bardzo rozmnożył swój lud,
Uczynił go mocniejszym od jego nieprzyjaciół.#105:24 Lub: Uczynił go zbyt licznym dla jego nieprzyjaciół.
25Następnie zaś odmienił nastroje ludzi w kraju,
tak że Jego lud został znienawidzony,
Służący Mu padali ofiarą nadużyć.
26I właśnie wtedy posłał swego sługę Mojżesza
Oraz Aarona, którego sobie wybrał,
27Ci głosili wśród nich Jego słowa,
a On popierał je znakami,
I tak w ziemi Chama miały miejsce cuda.
28Zesłał ciemność — i zapadł mrok,
Nie przeszkodzili Jego Słowu.
29Wodę zamienił im w krew
I sprawił, że padły ryby.
30Ich ziemia zaroiła się od żab —
Były także w pałacach królewskich.
31Wyrzekł słowo — i nadciągnęły owady,
Komary wdarły się w granice.
32Zamiast deszczu spuścił im grad
I płomieniami ognia potraktował ich ziemię.
33Uderzył w ich winnice i gaje figowe
I połamał drzewa w całym kraju.
34Wydał rozkaz — i nadciągnęła szarańcza,
Wszędzie było chrząszczy bez liku.
35Te pożarły całą zieleń ich ziemi
I pochłonęły owoce ich pól.
36Uderzył też wszystkich pierworodnych
w ich kraju,
Pierwociny ich męskiej siły.
37Potem swój lud wyprowadził
ze srebrem i złotem,
A w ich plemionach nie było
utykającego.
38Egipt ucieszył się z ich wyjścia,
Gdyż padł na ludzi strach z ich powodu.
39On zaś rozpostarł nad nimi obłok dla osłony
I zapalał ogień, by rozświetlał noc.
40Kiedy prosili, zesłał im przepiórki
I ich głód zaspokajał, zsyłając z nieba chleb.
41Rozłupał też skałę i trysnęło źródło,
Pustynia spłynęła strumieniami wód.
42Miał bowiem w pamięci swoje święte Słowo
Oraz swojego sługę — Abrahama.
43To dlatego wyprowadził swój lud wśród wesela,
Swoich wybranych — wśród okrzyków radości.
44I tak dał im ziemie obcych narodów,
Posiedli dorobek innych ludów,
45By przestrzegali Jego ustaw
I trzymali się Jego praw.
Alleluja.

Polish Bible © Ewangeliczny Instytut Biblijny, 2018

Wydanie cyfrowe przy współpracy z Platformą SzukajacBoga.pl. Dodatkowe informacje o SNP oraz wykaz skrótów użytych w przypisach znajdziesz klikając poniżej

Dowiedz się więcej o Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza Wydanie pierwsze 2018