Psalmy 103:1

Psalmy 103:1 SNP

Błogosław, moja duszo, PANA, I ty, każda cząstko mego wnętrza, imię Jego święte!
SNP: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza Wydanie pierwsze 2018
Podziel się