Przypowieści Salomona 17
SNP

Przypowieści Salomona 17

17
Przypowieści Salomona 17
Uwagi na temat wartości
1Lepsza kromka suchego chleba,
a przy tym spokój,
niż dom pełen biesiad i kłótni.
2Rozumny sługa będzie panował
nad synem, który
przynosi wstyd,
i wraz z jego braćmi będzie miał udział
w dziedzictwie.
3W tyglu wytapia się srebro, w piecu złoto,
lecz tym, który bada serca, jest PAN.
4Niegodziwy zważa na nieprawe wargi,
oszust nadstawia ucha na złośliwy język.
5Kto śmieje się z ubogiego, urąga jego Stwórcy,
kto cieszy się z nieszczęścia, nie ujdzie bez kary.
6Koroną starców są synowie synów,
a chlubą synów — ich ojcowie.#17:6 G dodaje: Wiernemu — świat bogactw,niewiernemu — ani grosza(grosza, tj. obola, gr. ὀβολός = ¹/16 drachmy).
7Głupiemu nie przystoi wzniosła mowa,
tym mniej szlachetnemu — mowa kłamliwa.
8Kamieniem magicznym jest prezent
w oczach tego, kto go daje,
dokądkolwiek się on zwróci,
doświadcza powodzenia.
9Zakrywa występek ten, komu zależy
na przyjaźni;
lecz kto go rozgłasza, rozdziela
przyjaciół.
10Nagana dotyka rozumnego głębiej,
niż głupiego sto batów.
11Niegodziwy dąży jedynie do buntu,
lecz wyprawią przeciw niemu
okrutnego posłańca.
12Lepiej spotkać niedźwiedzicę,
której zabrano młode,
niż głupca w przystępie głupoty.
13Nie odstąpi zło od domu tego,
kto złem odpłaca za dobro.
14Początek kłótni jest jak przerwanie tamy —
zaniechaj tego, zanim wybuchnie spór.
15Ten, kto usprawiedliwia bezbożnego
i kto skazuje
sprawiedliwego —
obaj są ohydą dla PANA.
16Po co pieniądze w ręku głupca?
Mógłby nabyć mądrości.
Lecz on na to nie wpadnie.
17Przyjaciel kocha zawsze,
rodzi się bratem w niedoli.
18Kto daje zapewnienie
i ręczy za bliźniego,
jest człowiekiem pozbawionym
rozumu.
19Kto kocha nieprawość, kocha zwadę;
kto uderza w wyniosły ton, prowokuje
bójkę.#17:19 Lub: kto podwyższa bramę u wejścia, kusi do włamania.
20Przewrotny sercem nie doświadczy dobra,
a człowiek pokrętnego języka wpadnie
w nieszczęście.
21Kto spłodził głupca, będzie miał kłopoty,
ojciec szaleńca nie zazna radości.
22Radość serca służy zdrowiu;
lecz przygnębiony duch ujmuje sił.
23Bezbożny przyjmuje łapówkę z zanadrza,
aby naginać ścieżki prawa.
24Roztropny kieruje twarz na mądrość,
a oczy głupca? Te błądzą po krańcach ziemi.
25Głupi syn jest utrapieniem dla ojca
i goryczą dla swojej matki.
26Nie wolno wymierzać grzywny
sprawiedliwym
ani chłostać szlachetnych.
27Kto oszczędza swych słów, wie,
czym jest poznanie,
a kto zachowuje zimną krew,#17:27 Idiom: człowiekchłodnego (spokojnego)ducha.
jest człowiekiem rozumnym.
28Nawet głupiec, gdy milczy,
uchodzi za mądrego,
za rozumnego — gdy zamyka usta.

Polish Bible © Ewangeliczny Instytut Biblijny, 2018

Wydanie cyfrowe przy współpracy z Platformą SzukajacBoga.pl. Dodatkowe informacje o SNP oraz wykaz skrótów użytych w przypisach znajdziesz klikając poniżej

Dowiedz się więcej o Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza Wydanie pierwsze 2018