Przypowieści Salomona 11:25

Przypowieści Salomona 11:25 SNP

Ten, kto pokrzepia, sam dozna pokrzepienia, a ten, kto odświeża, sam będzie odświeżony.
SNP: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza Wydanie pierwsze 2018
Podziel się

Przypowieści Salomona 11:25

Podziel się

Bezpłatne plany czytania i rozważania związane z: Przypowieści Salomona 11:25