Micheasza 4
SNP

Micheasza 4

4
Micheasza 4
Zapowiedź przyszłej chwały Izraela
1W dniach ostatecznych
góra domu PANA
stanie się pierwszą z gór,
najważniejszym z pagórków —
i popłyną do niej ludy.
2Uda się na nią wiele narodów, mówiąc:
Chodźmy, wstąpmy na górę PANA,
do domu Boga Jakuba!
Niech nas uczy swych dróg,
pójdźmy Jego ścieżkami,
gdyż z Syjonu wyjdzie Prawo
i Słowo PANA z Jerozolimy!
3Będzie rozsądzał pośród licznych ludów,
rozstrzygał sprawy odległych,
potężnych narodów.
Przekują wówczas swe miecze
na lemiesze,
a swoje włócznie na sierpy.
Naród nie podniesie już miecza
na naród,
nikt nie będzie uczył się sztuki wojennej.
4Każdy osiądzie pod swoją winoroślą,
każdy pod swoim figowcem
i nikt nie będzie budził już strachu#4:4 nie będzie wywołującego strachlub: nie będzie terrorysty.
gdyż usta PANA Zastępów tak postanowiły.
5Tak, każdy lud i człowiek postępuje
w imieniu swego boga,
my zaś będziemy postępować
w imieniu PANA, naszego Boga —
na wieki wieczne.
6W tym dniu — oświadcza PAN
zbiorę chromych,
zgromadzę wygnanych,
tę, którą pognębiłem.
7Z chromych ustanowię resztę,
z wygnanych — potężny naród;
i PAN zapanuje nad nimi na górze Syjon,
odtąd aż na wieki.
8A ty, Wieżo Trzody, pagórku
córki Syjonu,
wróci do ciebie dawne panowanie —
królestwo przypadnie
córce Jerozolimy.
9Dlaczego teraz tak głośno krzyczysz?
Czy nie ma u ciebie króla?
Czy zginął twój doradca,
że wzmógł się twój ból
jak u rodzącej?
10Wij się, córko Syjonu,
przyj niczym rodząca!
Gdyż wkrótce wyjdziesz z miasta
i zamieszkasz na polu —
i pójdziesz aż do Babilonu!
Tam będziesz wyratowana,
tam wykupi cię PAN
z ręki twoich wrogów.
11Teraz jednak zwołano
przeciw tobie liczne narody.
Wołają: Hańba jej! Syćmy
oczy
widokiem klęski Syjonu!
12Narody nie wiedzą jednak
o tym, co PAN zamierza,
nie pojmują one Jego planu,
że je zgromadził niczym
snopy na klepisku!
13Wstań i młóć, córko Syjonu!
Owszem, zrobię ci róg z żelaza,
zrobię ci też kopyta ze spiżu
i zmiażdżysz liczne ludy!
I poświęcę dla PANA zdobyty
na nich łup.
Ich bogactwo oddam Panu
całej ziemi.
14A teraz zbierz się w oddziały,
córko oddziału!
Wał oblężniczy stanął
przeciwko nam.
Kijem bić będą po twarzy
sędziego Izraela.

Polish Bible © Ewangeliczny Instytut Biblijny, 2018

Wydanie cyfrowe przy współpracy z Platformą SzukajacBoga.pl. Dodatkowe informacje o SNP oraz wykaz skrótów użytych w przypisach znajdziesz klikając poniżej


Dowiedz się więcej o Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza Wydanie pierwsze 2018